Klart bakåt! Bataljon med tydligt mål på frammarsch

Just nu övar Kronobergs bataljon, alltså 35:e hemvärnsbataljonen. De cirka 300 soldaterna befinner sig på Kosta skjutfält och håller som bäst på med att fördjupa sina kunskaper inom sina respektive befattningar. Men allt de gör syftar mot samma mål, att inom en nära framtid kunna lösa bataljonens uppgifter som ett självständigt förband.

”Utrymning av lägret, det gäller att rädda planen och ta sig så snabbt man kan därifrån” säger Christer Siverud som är flygtroppchef
”Utrymning av lägret, det gäller att rädda planen och ta sig så snabbt man kan därifrån” säger Christer Siverud som är flygtroppchef. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
”Utrymning av lägret, det gäller att rädda planen och ta sig så snabbt man kan därifrån” säger Christer Siverud som är flygtroppchef
”Utrymning av lägret, det gäller att rädda planen och ta sig så snabbt man kan därifrån” säger Christer Siverud som är flygtroppchef. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
”Allt vi gör har bäring mot vårt mål. Det är den röda tråden vi håller oss i. Och vi har kommit en bra bit på vägen”, säger Dan Fjällström som är bataljonschef
”Allt vi gör har bäring mot vårt mål. Det är den röda tråden vi håller oss i. Och vi har kommit en bra bit på vägen”, säger Dan Fjällström som är bataljonschef. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

– Det ligger en gedigen spelplan i bakgrunden med en fiktiv motståndare för att alla ska veta vad vi går mot. Förbandets huvuduppgift är att bevaka och skydda objekt och att vara beredda att förhindra fiendens framfart mot vad vi tror att de har för mål, säger Anders Thour, en av hjärnorna bakom spelet och ställföreträdande övningsledare.

Tidigare upplevde många att man bara träffades och övade, man saknade struktur och tydliga mål för verksamheten vilket ledde till låg motivation. För att komma tillrätta med det har bataljonschefen med flera sedan ett antal år tillbaka jobbat med en tydligare målsättning för förbandet.

Förenklat kan man säga att de ska kunna klara sig själva från det att de får signal att mobilisera sig, med allt vad det innebär, att få alla på plats, få ut materiel, skjuta in sina vapen till att kunna agera mot en eventuell motståndare. Man har ett tänkt scenario i bakgrunden för att ytterligare förtydliga för deltagarna och öka förståelsen för uppgiften.

Just nu är man inne på detaljnivå för att bygga upp förbandet mot den tänkta slutbilden.

Willhelm Petersson och Christoffer Petersson ur 353:e bevakningskompaniet trimmas i granatgevärsskytte. Instruktören Per-Henrik Åberg från Ing 2 står jämte och med tidtagarur i högsta hugg för att få soldaterna att jobba säkert men ändå så snabbt som möjligt.

– Det känns bra det här, att kunna göra en insats, säger Willhelm som varit med i Hemvärnet de senaste fyra åren.

354:e underrättelsekompaniet övar också, den här gången alla olika delar tillsammans, till skillnad från de flesta andra gånger när man inriktar sig på sin egen kompetens.  I kompaniet finns de som spanar, kör motorcykelordonnanser eller flyger flygplan bland annat. Och de har en viktig roll i att bataljonen ska kunna lösa sin uppgift. Just nu tränar de på att så snabbt som möjligt utrymma sin grupperingsplats. De gör det gång på gång för att hela tiden kunna förbättra och hitta det som stjäl tid och rätta till det.