Kartläggning av gammal ammunition vid Hästholmen

Röjdykare från Röjdykardivisionen har jobbat ljusets alla timmar under en vecka med att kartlägga och analysera ammunition som skjutits och sänkts vid Hästholmen i Vättern. Imorgon avslutas operationen.

RG 51, en pansarspränggranat. Denna granat är barlastad. Foto: Försvarsmakten

Hästholmen användes som sänkningsplats för instabil ammunition mellan 1950 och 1960. Området användes även som skjutområde för militära förband i Östergötland.

– Arbetet har gått bra, våra röjdykare har hittat ett hundratal ammunitionseffekter, fynden har i huvudsak visat sig vara övningsammunition utan sprängladdningar. Vi söker nu med sonarer längre ut från stranden på större djup i syfte att lokalisera sänkningsplatserna säger Fredrik Preiholt som leder arbetet på plats.

Operationen sker inom ramen för ett stort miljösaneringsprojekt, där Försvarsmakten undersöker en mängd platser i Sverige där ammunition sänkts. Detta för att skapa sig en uppfattning om mängder, lokalisering, risker och om eventuella framtida åtgärder.

– Vi söker efter luftvärnsammunition, tändrör, minor och finkalibrig ammunition. Sänkningen av ammunitionen skedde efter beslut av regeringen på grund av att den ansågs instabil. Det var den metod man ansåg vara den bäst lämpade vid den tiden. Idag oskadliggör vi ammunition på ett kontrollerat och säkert sätt genom att spränga den, säger Fredrik.

När arbetet avslutas har ett område på 1000 meter x 4000 meter sökt av. Ammunitionen ligger på 15 till 50 meters djup och är dold i bottensedimentet. Riskerna för att skadas av ammunitionen är liten så länge man inte rör den.

– Vi får se vad de framtida åtgärderna blir när analysen är klar. Det finns många som dyker i området och mitt råd är att aldrig röra ammunitionen. Även övningsammunition kan innehålla explosiva och brandfarliga ämnen. Ta ut en position för fyndplatsen och kontakta polisen. De kommer i sin tur att kontakta Försvarsmakten som har en unik förmåga att hitta och oskadliggöra ammunition på och under ytan, säger Fredrik.