Kadetter utmanar sina rädslor

Vad sägs om att vada en okänd sträcka i en kolmörk och trång dagvattenkulvert under jord, att fira sig ner i ett rep från en hög byggnad eller att falla tre meter ner i vatten med ryggen före? Pulshöjande för de flesta av de närmare 90 blivande specialistofficerarna på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H), men rentav obehagligt för somliga.

Gruppmedlemmarna delar med sig av sina individuella upplevelser. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
I väntan på att ge sig in i ett varmt (60 grader) och mörkt rökövningshus. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Klättring i 60 graders lutning upp till korgen på 25 meters höjd på räddningstjänstens stegbil. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Kadett Joakim Björnberg klättrar ner i dagvattenkulvert. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
300 meters vadande i kolmörk dagvattenkulvert väntar kadett Emma Gustafsson. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Kadett Fredrik Kling i det avgörande ögonblicket – att falla eller inte falla… Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
… det blev fall. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Under en dag fick kadetterna möjlighet att uppleva dessa moment plus några ytterligare utmaningar för att få fördjupad självkännedom.
För att leda andra måste du kunna leda dig själv, och för att kunna leda dig själv måste du känna dig själv, förklarar Jörgen Sandahl huvudlärare i ledarskap på MHS H. Vi vill ge kadetterna möjlighet att känna lite på sina gränser under kontrollerade former, och inte minst reflektera både enskilt och i grupp över vad som händer när man känner stress och rädsla.

Spänning och glädje i utmanande moment

– Vad kände vi, frågar kadett Fredrik Kling sin grupp efter att de genomfört repelleringsmomentet, det vill säga ha firat sig 14 meter ner längs en husvägg med hjälp av rep?
– Lite spänning och mycket glädje, svarar gruppkamraterna unisont.
 Stämningen är mycket god och alla i gruppen är överens om att det fortfarande känns mest roligt och att man ser fram emot utmaningen i nästa moment.

Grupp efter grupp hanterar utmaningarna att vistas i okända trånga mörka miljöer eller att befinna sig på hög höjd utan större problem. Det tre meter höga fallet mot bassängens vatten med ryggen före är däremot mer påtagligt stressande.
– Jag var inte alls nervös inför de andra fyra momenten, men det kändes väldigt onaturligt att falla baklänges utan kontroll, berättar kadett Fredrik Kling. Jag gjorde det ändå, och då kändes det inte farligt alls. Det är lärorikt att få känna på sin rädsla. Man klarar av det!

Målbild i sin rätta miljö

Årets specialistofficersutbildning har startat direkt med fältförlagd utbildning för att målen för den första terminens utbildning och de krav som ställs på kadetterna snabbt ska bli tydliga i sin rätta miljö. Det har både funnits tid för enskild reflektion under ett ensamdygn i fält med de egna tankarna som enda sällskap, och lagutveckling genom att bland annat lösa stridsuppgifter i grupp eller stödja varandra att genomföra dagens utmanande moment.
– Det har varit spännande dagar, berättar kadett Johanna Gidlund. Det har varit ett bra sätt att både få lära känna sig själv lite bättre, men även de andra gruppmedlemmarna. Vi har bland annat reflekterat över varför vi egentligen är här och vad yrkesvalet verkligen innebär.

Lärorik dag i reflektionens tecken

Det blir tydligt under dagens gruppreflektioner att kadetterna stressas av olika saker och att upplevelsen är högst individuell.
– Jag är imponerad över kadetternas öppenhet och ärlighet när de berättar för varandra om sina upplevelser, säger Magnus Einarsson, lärare och plutonchef på MHS H. Att kunna prata om sin rädsla och ha modet att ensam, eller med gruppens hjälp, övervinna den – det bygger en stark och fungerande grupp!