Ledarskap i den rätta miljön

Ledarskapsteorier i all ära – att öva i fält ger möjlighet att dra verkliga lärdomar om både det egna och kamraternas ledarskap. Knappt tjugo blivande reservspecialistofficerare på Militärhögskolan i Halmstads (MHS H) reservofficerskurs (ROK 1) har tränat ledarskap, men även taktik och stridsteknik, under olika övningsmoment i skogarna i Skillingaryd under veckan.

Kadett Andreas Bencker simmar över Lagan. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Gruppen i ny och okänd terräng på andra sidan Lagan efter vattenövergång. Foto: Charlotte pettersson/Försvarsmakten

– Det här är lärorikt både vad gäller ledarskap och allt från enskilda soldatfärdigheter till grupps strid, konstaterar kadett Andreas Bencker. Han har just simmat över Lagan med vapen och stridspackning för att med sin grupp ta och säkra ett markområde på andra sidan vattnet. Innan den 30 meter långa simturen ansvarade han bland annat för att gruppen var väl informerad om de säkerhetsbestämmelser som gäller för vattenövergång.
– Det handlar mycket om att tänka långsiktigt och förebyggande för att hålla både det mentala och fysiska stridsvärdet uppe över tiden hos hela gruppen, fortsätter han. Gruppen är inte starkare än den soldat som har mest problem för tillfället.

Utvärdering löper som en röd tråd

Under övningen hinner många olika faktorer påverka kadetternas stridsvärde – till exempel värme, ett mer eller mindre dygnslångt ihållande kraftigt regn, fotmarscher, överraskande övningsmoment, en begränsad matranson och mindre sömn än vanligt.

– Det här är inte en strapatsövning, men vi vill ge kadetterna möjlighet att lära sig något om sig själva i den miljö de ska verka, det vill säga fältmiljön, förklarar övningsledare Wilas Wihlstrand, MHS H. De får en chans att se sig själva i spegeln, men också genom sina kamrater som ger återkoppling på både agerande, kommunikation och beteende efter varje övningsmoment.
– Vi har jättebra stämning i gruppen där alla bidrar med konstruktiva idéer, berättar kadett Jonas Gutö. Eftersom vi ger varandra återkoppling kontinuerligt får man hela tiden chans att växa.

Ledarskap och medledarskap

Grupp- och plutonchefskapet roterar mellan kadetterna under de olika övningsmomenten. Alla ska få känna på vad chefsrollen innebär.
– Det är bra att få träna praktiskt i chefsrollen för det är ganska mycket att tänka på när man går från teori till praktik, konstaterar kadett Robin Krona.
– Ja, jag får tänka mer på gruppens bästa och inte skjuta så mycket själv, resonerar kadett Peter Henriksson efter att ha varit gruppchef under ett av eldöverfallen. Det är viktigt att kommunicera och lyfta blicken så att man inte bara tittar genom riktmedlet på vapnet.

 Men det är inte bara chefens ledarskap som är viktigt.
– Vi pratar en hel del om medledarskapet också, att alla har ett ansvar för att gruppen eller plutonen löser sin uppgift, förklarar Wilas Wihlstrand. Vi vill att alla kadetter även ska reflektera över hur man fungerar som gruppmedlem och hur man bäst stödjer chefen för att uppgiften ska kunna lösas. Den som lär sig mest är den som reflekterar mest över det som händer under de olika momenten.