”Valet är en viktig milstolpe”

Kabul, måndagen den 16 juni 2014. Det är på dagen ett år sedan de afghanska säkerhetsstyrkorna tog över ansvaret för säkerheten i landet från Isaf. Det är också två dagar sedan den andra valomgången i presidentvalet genomfördes. Siffrorna talar sitt tydliga språk, de klarar uppgiften.

Vy från gata i Kabul.
Livet fortsätter i Kabul efter valet. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Skylt med texten CJ35 - Future operations.
Bakom denna dörr planeras och ordersätts Isafs verksamhet i hela Afghanistan. Överstelöjtnant Fredric Westerdahl leder verksamheten. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Tre män i svenska uniformer.
På IJC arbetar ett tusental personer från ett 40-tal länder. Bland annat överstelöjtnant Fredric Westerdahl (mitten) och överste Ulf Siverstedt (höger) som här syns tillsammans med chefen, överste Mats Ludvig, chef för svenska afghanistanstyrkan. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Porträtt av Fredric Westerdahl.
Överstelöjtnant Fredric Westerdahl, IJC. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Porträtt av Ulf Siverstedt.
Överste Ulf Siverstedt, IJC. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Vy av teveberget i Kabul med antennerna på toppen.
Från antennerna på Kabuls högsta punkt, TV Hill, sänds flera av de 50 TV-kanaler som i dag finns i Afghanistan. Under talibanregimen var TV förbjudet. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Bred gata kantad av gröna träd.
Massoud-rondellen i Kabul, uppkallad efter Ahmed Shah Massoud, som kämpade såväl mot den sovjetiska ockupationen och talibanregimen. Massoud mördades vid ett självmordsattentat den 9 september 2001. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

– Valet är en viktig milstolpe, de afghanska säkerhetsstyrkorna har visat att de klarar uppgiften, säger Ulf Siverstedt, deputy director CJ 33, på IJC i kabul.

Tillsammans med sina kollegor på Isaf Joint Command (IJC) i Kabul ansvarade han för genomförandet av Isaf:s verksamhet i hela Afghanistan under de båda valomgångarna. Förväntningsfulla följde de under lördagen den 14 juni utvecklingen i landet. Trots hot från främst talibanerna om att störa valet blev resultatet bättre än väntat. Totalt skedde cirka 200 attacker med finkalibriga vapen och hemmagjorda bomber (IED) mot de drygt 6 000 vallokalerna i landet samt mot transporter av valsedlar. Majoriteten av attackerna skedde i den östra delen av landet och i Kabul var det förhållandevis lugnt.

– Totalt var det betydligt färre incidenter under den andra valomgången i juni än den första i april, tvärt emot förväntningarna, säger överstelöjtnant Fredric Westerdahl som har lett planeringsarbetet av Isaf:s stöd till de afghanska säkerhetsstyrkorna inför de båda valomgångarna.

De afghanska säkerhetsstyrkorna har själva planerat och lett säkerhetsarbetet runt de båda valomgångarna i april och juni. Polisen har främst ansvarat för skyddet närmast valstationerna och armén har hållit vägar säkra och varit ett stöd till polisen. Isaf har endast deltagit med rådgivning i planeringsarbetet och bistått med flygunderstöd och flygtransporter. Fredric Westerdahl leder en avdelning med ett 20-tal medarbetare som ansvarar för planeringen på IJC. Han har också själv haft otaliga möten med den afghanska generalstaben och inrikesministeriet och är imponerad över deras kapacitet och vad de åstadkommit.

 – De afghanska styrkorna har all anledning att vara stolta. De har framgångsrikt lett planering och genomförande av säkerheten kring valet, säger Fredric Westerdahl.

Vid valet 2009 bestod de afghanska säkerhetsstyrkorna av totalt 170 000, i dagsläget är de närmare 370 000, en skillnad som märks tydligt. Valdeltagandet ökade från 4,5 till 6,5 miljoner, betydligt färre röstsedlar har ogiltigförklarats och många fler vallokaler hölls öppna. Men ännu viktigare, antalet civila dödsoffer minskade. Detsamma gällde antalet stupade soldater och poliser.

– Det är viktigt att sätta situationen i sitt sammanhang. Afghanistan har gjort betydande demokratiska framsteg och det ser bra ut jämfört med grannskapet. Det här är inte Skandinavien, säger Fredric Westerdahl.