Fler rekryter fullföljer 2014

I dagarna har årets andra omgång av den grundläggande militära utbildningen (GMU) precis slutförts. Förra året fullföljde 80 procent av rekryterna utbildningen. Så här långt i år är det ännu fler, 85 procent. Tidigare rekryter som avbrutit utbildningen börjar även komma tillbaka.

Drygt 700 rekryter fullföljde den första GMU-omgången 2014 med godkänt resultat. (Rekryterna på bilden tillhör en tidigare omgång) Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

– Försvarsmakten har inte alls varit nöjd med en så hög avgångsfrekvens som 20 procent, säger Jacob Flodén, samordningsansvarig för GMU på Militärhögskolan i Halmstad. Utbildningsorganisationen för GMU i hela Försvarsmakten har jobbat hårt för att förbättra utbildningen ytterligare, och det är förhoppningsvis resultatet av det som vi kan se nu.

GMU förlängdes

Flera åtgärder vidtogs under 2013 för att utveckla GMU till en ännu bättre utbildning. En av de större åtgärderna var att förlänga GMU med en vecka för att minska rekryternas stress, särskilt i utbildningens inledningsskede.
– Vår ambition är att göra övergången till en militär utbildning så smidig som möjligt, förklarar Jacob Flodén. Vi har lugnat ner tempot i början, och också jobbat med att gradvis och individuellt öka den fysiska belastningen för att minska onödiga skador som kan leda till att rekryten inte kan slutföra GMU.

Rekryter återvänder

Ambitionen är fortsatt hög när det gäller att rekrytens möte med Försvarsmakten under GMU ska bli ett bra möte.  Målet är att mötet ska ge mersmak oavsett om rekryten väljer ett fortsatt engagemang i Försvarsmakten direkt efter GMU eller av olika anledningar tar en paus för att sedan komma tillbaka. I den första GMU-omgången i år hade två och en halv procent av de fullföljande rekryterna avbrutit tidigare GMU:er. Många som avbryter utbildningen för att rehabilitera gamla skador eller av andra personliga skäl uppger att de kommer att återkomma för att genomföra GMU när de personliga förutsättningarna är bättre.
– Nu börjar vi få statistik från rekryt- och avgångsenkäter på de som lämnat i förtid, men som väljer att komma tillbaka, förklarar Jacob Flodén. Den här kunskapen om återvändarna är ny, intressant och viktig för oss.

Av de 15 procent i den första GMU-omgången 2014 som fullföljde GMU, men som valde att inte fortsätta sitt engagemang i Försvarsmakten direkt, anger hälften att de säkert eller ganska säkert kommer att återvända till Försvarsmakten. Hälften av dessa dessutom inom ett halvår efter avslutad utbildning.
– Vi lär oss efterhand, konstaterar Tommy Karlsson, chef för Militärhögskolan i Halmstad och nytillträdd kurschef för GMU i Försvarsmakten. Det kommer fortsatt att ta ganska många år innan vi verkligen förstår flödet av individer under och efter GMU, vilket är viktigt för att bättre förstå det nya frivilligt baserade personalförsörjningssystemet.