Driftiga drifttekniker diplomerades

I söndags tog de examen. De afghanska driftteknikerna som ska ta över driften av Camp Northern Lights. El, vatten, avlopp och luftkonditionering har stått på schemat.
– Vi vill ge bästa möjliga förutsättningar för en fortsatt drift av basen, säger överste Lars Norberg.

Dags för slutprov, nervositeten stiger för driftteknikern Rahmatullah.
Dags för slutprov, nervositeten stiger för driftteknikern Rahmatullah. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Två personer framför elskåp varav en person i ökenuniform.
Hans-Gunnar Martinsson är nöjd med gruppens insats. Rahmatullah är nöjd med att ha klarat sitt individuella slutprov för eldriften. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Man i ökenuniform.
Överste Lars Norberg framför den nya elcentral som byggts för att koppla in Camp Northern Lights på stadens elnät. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Man arbetar med något i elskåp. Lappar med symboler hänger från piggar i elskåpet.
Tydliga symboler förenklar utbildningen men är också ett stöd i driftteknikernas fortsatta arbete. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Fickor på en av elteknikernas kläder är fulla med olika instrument och verktyg.
Rätt utrustning, rätt utbildning, rätt bakgrund. De blivande driftteknikerna har alla förutsättningar att lyckas i sitt nya arbete. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Flera händer vid elcentral, två av händerna håller i elinstrument.
Kontrollera, kontrollera, kontrollera. En gyllene regel för att hitta fel. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Gruppbild med afghaner i civila kläder och en svensk kvinna i uniform.
Nästan hela gruppen tillsammans med militärtolken Angelica. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Som en del av förberedelserna inför överlämningen till de afghanska säkerhetsstyrkorna har bland annat avlopp, el- och vattenförsörjningen setts över för att minska kostnaderna för driften av Camp Northern Lights. Den största besparingen är att den tidigare generatordrivna elen nu kopplas in på stadsnätet, till en tiondel av priset jämfört med tidigare.

– Vi är måna om att lämna över en bas som afghanerna har råd och intresse av att driva vidare, säger överste Lars Norberg, som ansvarat för att planeringen av både byggnationen och avvecklingen av Camp Northern Lights.

Hans-Gunnar Martinsson från FMLOG-el har hållit i utbildningen av de afghanska driftteknikerna och han är mycket nöjd med det resultat de uppnått på bara ett par veckor. En viktig anledning är att eleverna hade både utbildning och erfarenhet sedan tidigare.

– Innan vi lämnade över Camp Monitor genomförde vi en liknande utbildning. Den gången skulle vi snabbutbilda vanliga soldater som dessutom gick vakt på nätterna, så det var minst sagt utmanande att hålla intresset uppe på dagarna. Nu har det gått mycket bättre, säger han.

Utbildningen har gått ut på att öva grundläggande moment, med återkommande tester. Till sin hjälp, också en viktig lärdom från Camp Monitor, används ett system med symboler för att hitta till exempelvis rätt elcentral. Det i kombination med entusiastiska elever och tolkar har gjort att utbildningen flutit på bra.

– Utan de svenska militärtolkarna hade det inte gått att genomföra utbildningen. Men även med deras hjälp tar allt minst dubbelt så lång tid jämfört med hemma, så det krävs tålamod och att alla gör sitt bästa, säger Hans-Gunnar.

Samtliga drifttekniker ska ha en generell koll på drift av el, vatten, avlopp och luftkonditionering, men mest utbildning har de som ska sköta eldriften fått. Rahmatullah har precis klarat ett av de individuella slutproven, att felsöka och åtgärda ett elavbrott i ett av kontorsutrymmena.
– Det var mycket nytt, men det har gått bra ändå. Vi har lärt oss massor som vi inte kunde innan. Om vi hade haft afghanska lärare hade vi nog inte lärt oss lika mycket, säger han.