Rysslandsbesök bygger förtroende

Under sitt officiella besök i Ryssland har ÖB Sverker Göranson fört samtal med ryska försvarschefen general Valery Gerasimov. Han höll också anförande vid generalstabsakademin i Moskva om svenska erfarenheter av försvarsreformen.
– Det här besöket har varit ett utmärkt tillfälle att fördjupa och utveckla kontakterna mellan Försvarsmakten och Ryska Federationens väpnade styrkor. säger Sverker Göranson.

ÖB på rysslandsbesök och träffar ryska försvarschefen general Valery Gerasimov
ÖB på rysslandsbesök och träffar ryska försvarschefen general Valery Gerasimov
ÖB Sverker Göranson samtalar med ryske försvarschefen Valery Gerasimov. Foto: Ryska försvarsdepartementet
Jag vill särskilt tacka mina ryska värdar för den öppenhet och med den värme de tagit emot mig, säger ÖB. Foto: Ryska försvarsdepartementet
Huvudfokus har bland annat varit erfarenhetsutbyte kring Sveriges respektive Rysslands försvarsreform. Foto: Ryska försvarsdepartementet

ÖB besökte även Norra marinen i Murmansk där han träffade chefen för Norra marinen, amiral Koroljov. ÖB fick då också tillfälle att gå ombord på jagaren Admiral Tjabanenko samt atomubåten Pantera. Under den avslutande dagen mötte ÖB chefen för Rysslands Västra militärområde, generalöverste Sidorov. Resan avslutas under onsdagen i St Petersburg.

- Genom denna typ av utbyte bygger vi förtroende och transparens. Jag vill särskilt tacka mina ryska värdar för den öppenhet och med den värme de tagit emot mig, säger ÖB Sverker Göranson.

Huvudfokus under resan har legat på erfarenhetsutbyte kring Sveriges respektive Rysslands försvarsreform, samt möjligheter till fördjupat samarbete mellan Sverige och Ryssland särskilt vad gäller maritim säkerhet i Östersjön och Arktis.