ÖB vid finsk överlämning i Afghanistan

Samtidigt som det afghanska nyåret firades i Mazar-e Sharif så genomfördes en överlämningsceremoni för den finska kontingenten på Camp Northern Lights i närvaro av Sveriges och Finlands försvarschefer.

Överlämningsceremoni för den finska kontingenten i Afghanistan. Foto: Maria Pålsson / Försvarsmakten
Överstelöjtnant Petri Kosonen, överstelöjtnant Mikael Feldt och överste Michael Nilsson.
Överstelöjtnant Petri Kosonen, överstelöjtnant Mikael Feldt och överste Michael Nilsson. Foto: Maria Pålsson / Försvarsmakten
Det finska truppbidraget till Afghanistan har, precis som det svenska, genomgått en förändring i sin struktur.
Det finska truppbidraget till Afghanistan har, precis som det svenska, genomgått en förändring i sin struktur. Foto: Maria Pålsson / Försvarsmakten
Den svenske överbefälhavaren samtalar med sin finske kollega.
Den svenske överbefälhavaren samtalar med sin finske kollega. Foto: Maria Pålsson / Försvarsmakten
Överstelöjtnant Petri Kosonen, överstelöjtnant Mikael Feldt och överste Michael Nilsson. Foto: Maria Pålsson / Försvarsmakten
Det finska truppbidraget till Afghanistan har, precis som det svenska, genomgått en förändring i sin struktur. Foto: Maria Pålsson / Försvarsmakten
Den svenske överbefälhavaren samtalar med sin finske kollega. Foto: Maria Pålsson / Försvarsmakten

Överstelöjtnant Petri Kosonen övertar nu ansvaret för den finska styrkan på 189 soldater i det svensk-finska PRT MES (Provincial Reconstruction Team Mazar-e Sharif). Han innehar också befattningen ställföreträdande chef för PRT MES under den svenske översten Michael Nilsson. Sveriges överbefälhavare general Sverker Göranson och den finske försvarschefen general Ari Puheloinen närvarade vid ceremonin.

Det finska truppbidraget till Afghanistan har, precis som det svenska, genomgått en förändring i sin struktur och består numera av ett skyttekompani, en stödorganisation samt stabs- och samverkansofficerare. Huvuddelen av den finska styrkan är grupperad på Camp Northern Lights i Mazar-e Sharif.

Den svenske överbefälhavaren avslutade sitt tvådagarsbesök i PRT MES genom att närvara vid ceremonin på måndagsförmiddagen. På söndagen besökte han andra skyttekompaniet i Shibirghan i provinsen Jowzjan.

- Det är viktigt att besöka förbandet i insatsområdet. Det är bara så jag kan vara helt uppdaterad på utvecklingen. Jag värdesätter att ha en personlig relation till chefer och soldater, sa Sverker Göranson. 

- Jag känner att det är ett stabilt förband på alla nivåer och att man känner trygghet i det man gör. Och även om det går långsamt så ser jag att det går framåt och att vi gör skillnad, avslutade Sverker Göranson.