Helikoptrarna till Afghanistan på gång

I dag transporteras den sista materielen för den svenska helikopterenheten ner till Afghanistan från Kallax flygplats i Luleå. Helikopterenheten Isaf, som ska vara operativ i Afghanistan den första april, lastade de två helikoptrarna modell 10B som skall nyttjas under insatsen.

Helikptrar av typen 10B lastas för transport till Afghanistan. Foto: Johan Brolin/Försvarsmakten
Den svenska helikopterenheten inom Isaf ska vara operativ den första april.
Den svenska helikopterenheten inom Isaf ska vara operativ den första april. Foto: Johan Brolin/Försvarsmakten
Helikopter 10B färdig för avtransport.
Helikopter 10B färdig för avtransport. Foto: Johan Brolin/Försvarsmakten
Den svenska helikopterenheten inom Isaf ska vara operativ den första april. Foto: Johan Brolin/Försvarsmakten
Helikopter 10B färdig för avtransport. Foto: Johan Brolin/Försvarsmakten

Övrig materiel och huvuddelen av förbandet är redan på plats nere på Camp Marmal utanför Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan. Förbandet som ska ingå i Isaf:s norra kommando, Regional Command North, RC North, består av ett trettiotal personer inom ledning, besättningar, sjukvårdspersonal och tekniker.

Uppdragen, som förbandet är dimensionerat för, är att utgöra en transportresurs för samtliga förband inom RC North och då med inriktning mot sjukvårdstransporter.
Rekryteringen till förbandet har gått bra och skett på bred front inom hela Försvarsmakten samt i det civila och då främst mot sjukvårdspersonalen som ingår.

RC North täcker ett område på cirka 120 x 40 mil och består av förband från Sverige, Tyskland, Norge och Ungern.