Populär soldatutbildning i Norrland

De var frivilliga, motiverade och taggade inför sin uppgift. De hade intresse av Försvarsmakten och att utbilda sig till hemvärnssoldat, soldat eller officer. Allt startade den 23 augusti 2010 och pågick under 90 dagar. Och nu är det muck.

Första pluton dagarna före muck i ett vintrigt Kiruna. GSU 2010 Foto: GSU 2010
Från Västerbottensgruppens slutövning vecka 45. Rekryt har radiokontakt med plutonchef.
Från Västerbottensgruppens slutövning vecka 45. Rekryt har radiokontakt med plutonchef. Foto: Marléne Lindberg
Till bästa soldat vid Fältjägargruppen valdes Anton Sahlén. Ingvar Gustafsson delar ut priset på uppdrag av föreningen Fältjägare i Stockholm.
Till bästa soldat vid Fältjägargruppen valdes Anton Sahlén. Ingvar Gustafsson delar ut priset på uppdrag av föreningen Fältjägare i Stockholm. Foto: Mikael Svärd
Då hemvärnsförbanden inom Västernorrlandsgruppen även har marina uppgifter, så har GSU-soldaterna tillika fått utbildning i kvalificerad passagerare (stridsbåt 90H) förutom alla andra kunskaper som de förvärvat
Då hemvärnsförbanden inom Västernorrlandsgruppen även har marina uppgifter, så har GSU-soldaterna tillika fått utbildning i kvalificerad passagerare (stridsbåt 90H) förutom alla andra kunskaper som de förvärvat Foto: Cecilia Alenius
Från Västerbottensgruppens slutövning vecka 45. Rekryt har radiokontakt med plutonchef. Foto: Marléne Lindberg
Till bästa soldat vid Fältjägargruppen valdes Anton Sahlén. Ingvar Gustafsson delar ut priset på uppdrag av föreningen Fältjägare i Stockholm. Foto: Mikael Svärd
Då hemvärnsförbanden inom Västernorrlandsgruppen även har marina uppgifter, så har GSU-soldaterna tillika fått utbildning i kvalificerad passagerare (stridsbåt 90H) förutom alla andra kunskaper som de förvärvat Foto: Cecilia Alenius

Allting har en början och ett slut, så också den Grundläggande soldatutbildningen, GSU. Under torsdag och fredag vecka 46 var det dags att göra höger - vänster - om, det var helt enkelt muck. Det handlar om utbildningsgrupper som chefen I 19 ansvarar för: Lapplandsjägargruppen i Kiruna, Västerbottensgruppen i Umeå, Fältjägargruppen i Östersund och Västernorrlandsgruppen i Härnösand.

Lapplandsjägargruppen, Kiruna

Den 23 augusti ryckte 33 utvalda rekryter in vid förrådet på gamla I 22:s område i Kiruna. Utbildningen genomfördes under utmärkta förutsättningar med övningsfältet utanför dörren.
- I högt tempo och med bra ledarskap och givetvis utmärkta rekryter blev utbildningsresultatet och sammanhållningen bra. Det var fler tjejer än killar och alla som ryckte in fullföljde utbildningen. I dagsläget har 26 stycken skrivit kontrakt och det blir ett utmärkt tillskott till våra Hemvärnsförband. Drygt ett tiotal har anmält intresse för att söka fortsättning som anställd soldat i Försvarsmakten, säger Stefan Sahlin.

Västerbottensgruppen, Umeå

Det är tre månader sedan rekryterna vid Västerbottensgruppen ryckte in.  Det har varit intensiva månader där de har fått sin grundläggande soldatutbildning. Dessutom har de utbildats till skyddsvakt och genomfört en fältvecka med soldatprov och kamrathjälp.
- Vecka 45 hade vi en slutövning där vi fick se riktigt bra, välutbildade och mycket motiverade rekryter, säger Peter Sedin.
Den 19 november var det 33 glada rekryter som muckade. De kan nu välja att söka sig vidare in i Försvarsmakten.

Fältjägargruppen, Östersund

De har hanterat drygt 300 intresseanmälningar till GSU-utbildningen. På startlinjen var det 36 pojkar och 7 flickor. Första dagen valde tre att kliva av, övriga har genomfört utbildningen.
- Det positiva är det engagemanget och viljan hos rekryterna. Som det ser ut idag kommer 36 av 40 rekryter att fortsätta någonstans inom Försvarsmakten. Fyra av dessa kan komma och söka när rekryteringsfönstret öppnar sig. Den största delen, 31 stycken skriver avtal med Hemvärnet direkt, säger Christer Andersson.

Västernorrlandsgruppen, Härnösand

Årets GSU i Härnösand måste anses vara en fullträff då alla eleverna har muckat med ett hemvärnsavtal i ryggen. Intresset för ett fortsatt engagemang inom Försvarsmakten är enormt bland eleverna. Nästan alla är intresserade av kontraktsanställning eller en officerskarriär på sikt och flera har redan sökt till utbildningar nästa år. Utbildningsresultatet har också varit mycket gott tack vare de goda utbildningsförutsättningarna, de motiverade eleverna och inte minst de dugliga instruktörerna som gett allt under hösten. Av 200 sökande valdes 42 ut och fördelningen har varit en tredjedel tjejer och resten pojkar.