Medaljceremoni på Camp Marmal

I en solig men lätt kylig tisdagsförmiddag hade understödsenheten (National Support Element – NSE) sin medaljering. På det tyska PX:ets tak på den tyska förläggningen Camp Marmal var det uppställning.Det blev en fin och minnesvärd ceremoni när NATO:s Non Article 5 NATO Medal delades ut där bergen i bakgrunden gav en fin inramning.

FS 19:s National Supply Element genomförde sin medaljceremoni. Bland andra fick den ekonomiansvarige sin medalj strax efter chefen för NSE. Foto: Johan Eckervad/Försvarsmakten
Personalen vid NSE uppställd för att få sina NATO-medaljer.
Personalen vid NSE uppställd för att få sina NATO-medaljer. Foto: Johan Eckervad/Försvarsmakten
Förrådspersonalen tillsammans med övriga på NSE:t är de som gjort mycket av verksamheten vid FS 19 möjlig.
Förrådspersonalen tillsammans med övriga på NSE:t är de som gjort mycket av verksamheten vid FS 19 möjlig. Foto: Johan Eckervad/Försvarsmakten
Personalen vid NSE uppställd för att få sina NATO-medaljer. Foto: Johan Eckervad/Försvarsmakten
Förrådspersonalen tillsammans med övriga på NSE:t är de som gjort mycket av verksamheten vid FS 19 möjlig. Foto: Johan Eckervad/Försvarsmakten

”I fredens och frihetens tjänst” lyder den engelska och franska texten på medaljens baksida. I och med att ISAF leds av NATO sedan 2003, har man därför också tagit fram denna NATO-medalj. Medaljen är något som tilldelas alla soldater och officerare som tjänat i aktuellt operationsområde i mer än 30 dagar.
Ceremonin föregicks av ett tal från det svenska förbandets chef, överste Gustaf Fahl. Talet riktade sig först och främst till den senaste allvarligt skadade svensken och också den hotbild som vi lever och verkar under här nere i Afghanistan.

– Det känns underligt att stå här idag med festligheter när en mycket svårt skadad svensk förbandsmedlem nyligen har transporterats hem för vård på sjukhus, sade Gustaf Fahl.

För att göra sig förtjänt av NATO-medaljen ska man ha tjänstgjort minst 30 dagar i aktuellt operationsområde. De flesta ur NSE har tjänstgjort i Afghanistan i mer än sex månader. Nu var det alltså dags för den svenska personalen att få sina egna medaljer.

– Medaljen är en viktig symbol, men samtidigt går tankarna till de omkomna och skadade svenska soldaterna och även till de anhöriga där hemma för utan deras stöd hade vi inte kunnat uträtta vårt jobb här nere. Trots att Sverige och Finland är relativt små nationer gör vi en avsevärd insats i vårt rätt stora område tillsammans med andra nationer. Vi måste nu ha i minnet att vårt uppdrag här inte är riskfritt och så här i slutskedet måste vi vara än mer fokuserade på vår uppgift, avslutade Gustaf Fahl.

Efter ceremonin avnjöts kaffe med tilltugg som det Norska köket hade förberett till denna minnesvärda dag. FS19 avslutar sitt uppdrag i början av december, då FS20 tar över.

På uppdrag av NSE
Mihai Saulescu