Lyckat samarbete under övning

Garnison Nord har än en gång samarbetat med ett lyckat resultat. Insatssoldater från F 21 och I 19 har genomfört en slutövning tillsammans. För att prova soldaternas kunskap och kreativitet tog övningsledning Hemvärnet till hjälp.– De har gjort en ypperlig insats när de spelade motståndsmän och figuranter under övningen, säger kapten Fredrik Pohjanen.

Som avslut på övning fick soldaterna från Garnison Nord en helikoptertransport till Ängesholmen utanför Boden. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Med glädje i rösten pratade insatssoldaterna från F 21 om den nyss genomförda helikoptertransporten.
Med glädje i rösten pratade insatssoldaterna från F 21 om den nyss genomförda helikoptertransporten. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Många moment tränades under slutövningen. Här är ett som ska efterlikna verkligheten vid eventuella internationella och nationella insatser, en demonstration.
Många moment tränades under slutövningen. Här är ett som ska efterlikna verkligheten vid eventuella internationella och nationella insatser, en demonstration. Foto: Praktikanter NTI-gymnasiet
Med glädje i rösten pratade insatssoldaterna från F 21 om den nyss genomförda helikoptertransporten. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Många moment tränades under slutövningen. Här är ett som ska efterlikna verkligheten vid eventuella internationella och nationella insatser, en demonstration. Foto: Praktikanter NTI-gymnasiet

Övningen genomfördes i friskt vinterväder var ett mångfacetterat slutprov med internationellt förtecken. Soldaternas kunskaper och kreativitet kom att prövas i det spelade Hassland. I landet rådde en konflikt mellan nordbor och sydbor. Små områden av sydbor i norr trakasserades och nordbor i syd var lika illa utsatta. I spelet var plutonerna en del av en internationell styrka som var insatt för att skapa säkerhet för medborgarna.

Hantera media

En rad moment övades under veckan. Områden genomsöktes av hundpatruller i jakt på milismän och nödhjälpstransporter eskorterades genom led av upprörda demonstranter. Plutonerna fick hantera lokala massmedia samtidigt som uppgifter skulle lösas och viktiga personer skulle skyddas.

Strid i bebyggelse

Under övningen genomfördes också stridsskjutningar med skarp ammunition på Kusträsk skjutfält vilket var en bra uppvärmning inför upprensning av Bodsjöby. Byn är den kulissbebyggelse där man övar strid i bebyggelse. Nu var byn bebodd av hemvärnsmän som visade stor kreativitet när de gjorde byn levande. Där fanns både matställe, tygaffär och diverse skumraskaffärer. Att få bukt med gangsterväldet och trygga bybornas säkerhet visade sig svårt. Den lokala gangsterhövdingen herr Steroid satte hårt mot hårt när den svenska styrkan provade förhandla. I den eldstrid som utbröt evakuerades de civila invånarna i byn som sedan framgångsrikt rensades från gangsters.

Under måndagsmorgon fick plutonerna nya uppgifter. De tog och försvarade terräng varifrån de sedan helikoptertransporterades mot nya insatser.