Lågt kabintryck i transportflyg

En incident med Försvarsmaktens transportflygplan TP102 inträffade under onsdagen den 10 november.

Flygplanet, som var på väg till Bryssel, fick över södra Frankrike en varning om lågt kabintryck. Åtgärder enligt nödchecklistan påbörjades omedelbart, vilket bland annat omfattar nyttjande av syrgasmask samt uppsökande av lägre höjd. Efter att åtgärderna genomförts fortsatte flygningen till planerad destination.