Amerikanskt besök ombord HMS Carlskrona

Två före detta svenskar som numera tjänstgör i det amerikanska försvaret bjöds in på ett besök ombord HMS Carlskrona i veckan.

De två svenskarna fick efterläntad kaviar innan avfärd. Foto: Ingebrikt Sjövik/Försvarsmakten

Lisa Skiöldhanlin från Malmö var en av de första kvinnorna med att genomföra värnplikt i Sverige. Hon ryckte in 1975 och efter fullgjord tjänstgöring flyttade hon till USA för att fortsätta sin militära karriär. Efter att ha tjänstgjort i fyra år som soldat och helikoptertekniker läste hon vidare till specialistofficer. Idag är hon helikopterpilot i den amerikanska armén och tjänstgör för tillfället i Djibouti i Afrika.

– Jag sökte mig till det amerikanska försvaret för att bli pilot. Jag trivs väldigt bra och har varit på internationell tjänst flera gånger, säger Lisa Skiöldhanlin.

Den andre svensken som numera tjänstgör i det amerikanska försvaret heter Robin Bergöö. Han kommer ursprungligen från Stockholm men flyttade till USA då hans föräldrar började jobba där. Numera är han löjtnant inom det amerikanska flygvapnet och han, liksom Lisa, jobbar som pilot.

– Jag sökte äventyret men ville även bidra till en tryggare värld, säger Robin Bergöö.

Samarbetet mellan Sverige och övriga nationer som finns på plats i Adenviken är väl utvecklat. Förutom strävan efter stabilitet och säkerhet i området så knyts även många personliga kontakter för de befäl och sjömän som tjänstgör på HMS Carlskrona.