Övningarna är igång

Slutspurten på övningsserien för Nordic Battlgroup har startat. Det stridande markförbandet i NBG, Core Battalion, övar deployering i Eksjö. Ungefär 700 soldater och officerare är sedan i måndags på plats och tränar tillsammans.

Trosskompaniet i Core Battalion grupperar i Eksjö. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
Lokal media är intresserade av vad som händer under NBG övningar.
Lokal media är intresserade av vad som händer under NBG övningar. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
Lokal media är intresserade av vad som händer under NBG övningar. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten

– Alla soldater och officerare är mycket individuellt professionella, nu samtränar vi förbandet, säger övningsledaren för övningen Bold Lightning, överstelöjtnant Stefan Fredriksson. NBG ska kunna lösa uppgifter över hela konfliktskalan, allt från humanitära insatser till rena stridsuppgifter, då gäller det att förbandet fungerar som en enhet, fortsätter övningsledaren.

Övningarna i Eksjö är så kallade funktionsövningar, det vill säga att de delar av stridsgruppen som har särskilt viktiga uppgifter vid förflyttningar med materiel och personal tränas i sina uppgifter. Det rör sig om logistik och ledning. De tränar precis de uppgifter de kommer att ha vid en transport till och inom ett eventuellt skarpt insatsområde.

Marika Brånalt, 21, Philip Lundström, 25 och Kim Hättander, 23 är alla mycket nöjda med att de kommit med i NBG. De tillhör trosskompaniet på Core Battalion och övar för stunden gruppering med sitt förband.

På frågan om varför valet föll på att delta i NBG svarar Kim utan att tveka, arbetskamraterna, vi har samma syn på livet och funkar jättebra ihop.

Philip, som varit med även i Nordic Battlgroup 2008, tycker att jobbet i Försvarsmaktens insatsförband har en speciell dragningskraft.
– Jag känner att jag gör stor nytta genom att delta och har svårt att hitta sådant kamratskap som det finns här någon annanstans, säger han.

– Jag ville fortsätta och vara med och bidra även efter att jag muckat från värnplikten i våras, säger Marika. NBG var då ett självklart val för mig.