NBG-soldater utan lön

Omkring 80 soldater som anställts till Nordic Battlegroup (NBG) fick ingen lön den här månaden. Orsaken är inkörningsproblem med ett nytt dataprogram.

- Att våra anställda inte får sin lön får bara inte inträffa, säger Lena Sköld, chef för Försvarsmakten HR-centrum. Vi har nu satt till alla klutar för att rätta till det här så snabbt det bara går.

Försvarsmakten är just nu i full färd med att införa det administrativa stödprogrammet Prio. Ett antal förband började arbeta via Prio den 1 september. Det som nu orsakat missen med lönerna är att förbanden inte hunnit få underlag i tid och att HR-centrum missat att lägga in några av de inkomna ärendena.

För att snabbt hjälpa de soldater som inte fått sina pengar utbetalas nu en så kallad avräkningslön. En hantering som tar två arbetsdagar plus ytterligare tre innan pengarna sitter på kontot.