Halvtid i Lossiemouth

Efter en veckas intensivt övande under övning Joint Warrior tar nu övningsdeltagarna ledigt en dag innan de börjar bearbeta de uppdrag de fått för måndagens flygningar. Hittills har 171:a och 211:e stridsflygdivisionerna från Kallinge respektive Luleå gjort ett hundratal starter och cirka 50 flygföretag. Uppdragen som flugits har omfattat det mesta, alltifrån rena spaningsuppdrag till skjutning med skarp ammunition.

Jörgen Marqvardsen är åter på marken efter ett uppdrag. Foto: Försvarsmakten/Johan Brolin
Chefen för 211:e divisionen är överstelöjtnant Jörgen Marqvardsen:
–Den här övningen genomför vi för att förbereda förbandet för den uppbyggnad som vi inleder i januari 2011. Tanken var att divisionen skulle ha haft ett utbyte med ett amerikanskt förband baserat i England tidigare i år men den övningen fick strykas på grund av vulkanutbrottet på Island och det askmoln som drabbade stora delar av Europa. Förberedelseåret 20011 syftar till att samöva förbandet i alla de förmågor som vi ska klara av då vi går in i beredskap för internationella insatser 2012.

Vilket värde tillmäter du en övning som Joint Warrior?

–Det är mycket värdefullt för divisionen att delta i denna övning ur flera aspekter. Vi får här möjligheten att samverka med nationer som vi vanligtvis inte samövar med. Det ökar divisionens interoperabilitet, alltså samverkan med andra nationer. Uppdragen visar att vi övar på rätt sätt hemma i Sverige, men det finns mindre skillnader i hur uppdragen genomförs. Övningen gör också att divisionen får kunskap om vilken stridsteknik andra flygsystem använder sig av. Det är också mycket värdefullt att öva i ett, för oss, nytt luftrum. Flygtrafiken i Storbritannien är mycket tätare än i Sverige, vilket gör att luftrummet är komplext.

Vilka typer av uppdrag har ni hittills genomfört?

–-Huvuddelen av uppdragen som genomförts är offensiva och defensiva luftförsvars uppgifter, men divisionen har även genomfört CAS, Close Air Support-uppdrag ( flygunderstöd till markförband), varje dag.

 Vad är det mest ovanliga uppdrag som 211:e division har genomfört under övningen?

–Divisionen har genomfört flera uppdrag som vi inte gör varje dag hemma i Sverige, men det ovanligaste uppdraget är förmodligen när en rote fick uppgift att luftförsvara ett sjöföretag. Då blev de stridsledda från en amerikansk jagare av Arleigh Burke-klass. Det är förmodligen inte många svenska piloter som gjort det.

Hur är intresset för det svenska deltagandet på basen här i Lossiemouth?

–Personalen på basen har visat ett stort intresse för det svenska flygvapnet. De är väldigt intresserade av vår arbetsmetodik och hur vi har organiserat oss. Naturligtvis tilldrar sig också JAS ett stort intresse. Vid den kapacitetsgenomgång som vi höll i början av veckan var det 70-tal personer som kom och lyssnade. Under veckan har vi genomfört 7 st visningar av JAS för basens personal och där har grupperna varit upp till 20 personer.

Med de orden avslutar överstelöjtnant Jörgen Marqvardsen intervjun innan han går iväg för att delta på en utvärdering med de för dagen sist återvändande piloterna ur 211:e divisionen.