Annorlunda, lärorikt och mentalt utmattande

– Nu är vi ännu mer säkra på att det är verkligen är det här vi vill göra, säger tre blivande specialistofficerare unisont. Kristoffer Mihailovic, Torbjörn Cederslätt och Tomas Hansson startade sin specialistofficersutbildning i Halmstad med kursen Ledarskap och Självkännedom. Under tre dagar i Smålandsskogen fick de tid för ostörd självreflektion… om man bortser från myggen.

Tomas Hansson fick tid att reflektera över sitt yrkesval. Foto: Torbjörn Cederslätt/Försvarsmakten
Något spartansk ”boplats”.
Något spartansk ”boplats”. Foto: Torbjörn Cederslätt/Försvarsmakten
- Jag trodde att det skulle vara jobbigt att vara ensam, men den intressanta uppgiften tog snabbt överhanden, säger Kristoffer Mihailovic.
- Jag trodde att det skulle vara jobbigt att vara ensam, men den intressanta uppgiften tog snabbt överhanden, säger Kristoffer Mihailovic. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Något spartansk ”boplats”. Foto: Torbjörn Cederslätt/Försvarsmakten
- Jag trodde att det skulle vara jobbigt att vara ensam, men den intressanta uppgiften tog snabbt överhanden, säger Kristoffer Mihailovic. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten

Kursen inleds med ett ensamdygn där var och en sköter sig själv i skogen utan kontakt med yttervärlden. Det är inte någon överlevnads- eller strapatsövning. Uppgiften är att på ett strukturerat sätt ostört reflektera över sig själv som person och ledare, den egna värdegrunden, yrkesvalet och förmågan att kommunicera med och fungera tillsammans med andra människor. Tankar och känslor i samband med övningen samlas i en personlig dagbok. Under det andra dygnet sammanstrålar tre eller fyra personer för en gemensam reflektion. Förtrolighet och respekt är grunden för gruppreflektionen.

Att starta utbildningen med en inre resa kom helt oväntat för de nära 90 blivande specialistofficerarna, och reaktionerna var inledningsvis blandade.
– Jag kände att det var mycket positivt att få förtroendet på en gång att ta eget ansvar för uppgifterna och självreflektionen, och efterhand förstod jag också syftet med att vara ensam ute i skogen, säger Kristoffer Mihailovic. Det hade inte gått att uppnå samma effekt i någon annan miljö.

– För mig var det inte helt lätt att vara ensam, säger Torbjörn Cederslätt. Jag har delat rum med min bror i tolv år, och är nästan aldrig själv. Att börja skriva ner mina tankar var helt nytt för mig, men det var nödvändigt för att hålla ordning på allt som rörde sig i huvudet i ensamheten.

– Vi vill ge kadetten möjlighet att lära känna sig själv och reflektera över sitt yrkesval, säger Henrik Drakenberg, chef för specialistofficersutbildningen på Militärhögskolan i Halmstad. För att kunna leda sig själv och andra behöver man insikt om sig själv och hur man fungerar.
Kursledningen har god erfarenhet av att starta specialistofficersutbildningen i ledarskap med den här kursen. Sedan bygger man direkt på med lagutveckling i basgrupper och därefter genomförs kursen UGL (Utveckling Grupp Ledarskap) som har fokus på gruppdynamik.
– På det här sättet får viktiga frågeställningar en chans att komma tillbaka under de olika kurserna som en ”röd tråd” genom ledarskapsutbildningen, avslutar han.

De tre studerande är överens om att kursen är en mycket bra start för fortsatt verksamhet i Försvarsmakten.
– Värdegrunden är jätteviktig när man väljer ett yrke i Försvarsmakten, betonar Kristoffer Mihailovic. Nu har jag fått mycket bättre koll på var jag själv står. Jag känner också att det är viktigt att sätta av tid i vardagen för att vara med sig själv, särskilt när det händer mycket runt omkring en, avslutar han.

Efter tre veckors utbildning känns det mycket bra för alla tre killarna. De börjar förstå vad som förväntas av dem som blivande specialistofficerare, och de ser fortsatt fram emot den kommande utbildningen och yrkesrollen.
– Det är riktigt ”gött” att ha kommit igång på allvar, säger Tomas Hansson med eftertryck.