Svenska soldater i trafikolycka

Svenska soldater i Kosovo råkade i dag, måndag, ut för en singelolycka. De fyra personerna som färdades i fordonet fick lindrigare skador och omhändertogs av svenska sjukvårdare.

Samtliga soldater från olyckan befinner sig på den svenska campen. De är vid gott mod och anhöriga är underrättade.