Stora fordon hjälper små djur

– Just ”stora fordon hjälper små djur” är en slogan vi brukar använda när vi talar om miljövård på P 7. Det låter konstigt men det är faktiskt sant, säger Ulf Rolin, miljöchef på P 7.Många är nyfikna på P 7:s miljöarbete – nu har det blivit ännu lättare att få veta mer om det.

Stridsvagnar och andra bandfordon rör om i marken på ett sätt som är mycket gynnsamt för sällsynta arter av växter och djur. Foto: Christian Lövgren/Lv6/Försvarsmakten
Miljöchefen Ulf Rolin och Camilla Liljekow, miljövetare på P 7, provar i Stensoffan.
Miljöchefen Ulf Rolin och Camilla Liljekow, miljövetare på P 7, provar i Stensoffan. Foto: Anja Ljungberg/P7/Försvarsmakten
Borsttåtel är en av de växter som gynnas av så kallade sandblottor, men som slås ut om växtligheten blir för frodig.
Borsttåtel är en av de växter som gynnas av så kallade sandblottor, men som slås ut om växtligheten blir för frodig. Foto: Anja Ljungeberg/P7/Försvarsmakten
Krankesjön är en fantastisk plats för den som gillar fåglar. Här är utsikten från handikappvänliga Gömslet.
Krankesjön är en fantastisk plats för den som gillar fåglar. Här är utsikten från handikappvänliga Gömslet. Foto: Anja Ljungberg/P7/Försvarsmakten
Miljöchefen Ulf Rolin och Camilla Liljekow, miljövetare på P 7, provar i Stensoffan. Foto: Anja Ljungberg/P7/Försvarsmakten
Borsttåtel är en av de växter som gynnas av så kallade sandblottor, men som slås ut om växtligheten blir för frodig. Foto: Anja Ljungeberg/P7/Försvarsmakten
Krankesjön är en fantastisk plats för den som gillar fåglar. Här är utsikten från handikappvänliga Gömslet. Foto: Anja Ljungberg/P7/Försvarsmakten

Äntligen har nämligen ÖMAS, den övnings- och miljöanpassade skötselplanen för Revingefältet, skrivits om så att den blivit mer än bara en instruktionsbok för skötsel, nu är det även intressant läsning för den som är intresserad av fältets miljö och historia.
– Den innehåller mycket information till dem som besöker fältet, säger Ulf.

Planen är framtagen tillsammans med både de som har ansvar för och de som intresserar sig för fälten. Förutom regementet är det Fortifikationsverket, Länsstyrelsen, de kommuner där övningsfälten ligger, Lunds universitet, Naturskyddsföreningen, de som har boskap på fälten och flera ornitologiska föreningar.


Just nu är det bara ÖMAS för Revingefältet som är helt färdig. Under hösten kommer även motsvarande plan för Ravlunda, Rinkaby och Björka. Nästa år kommer planer för Kabusa och Önnarp.
– Alla fälten, utom Önnarp, är ganska lika. Det är till stor del öppna fält med torra naturtyper där flera unika djur- och växtarter finns.

Och hur var det nu, det där med att stora fordon är bra för små djur?
– Många av växterna och djuren har svårt att konkurrera. Därför behöver marken röras om så att det bildas öppna ytor utan växtlighet, så kallade sandblottor, som just de behöver för att trivas. Stridsfordon och stridsvagnar gör det på ett utmärkt sätt, säger Ulf.

Framför allt är det fyra faktorer som gör att skjut- och övningfälten förblir unika:

  • Inget konstgödsel används
  • Inga bekämpningsmedel används
  • Djur betar på fälten och håller dem öppna
  • Försvarsmaktens bandfordon rör om i markerna

P 7 har arbetat med miljöfrågor länge, men med de nya planerna har arbetet blivit bättre och tydligare. I år kommer fokus att ligga på att plöja och gräva, främst på sydsluttningar, där det inte kört tillräckligt med fordon. Det gör att olika växter, olika typer av frölöpare och andra skalbaggar och insekter trivs. Betet har anpassats efter de 48 rödlistade arter av vildbin som surrar på Reingefältet.
– Genom att vi är noga med när korna betar kan vi spara områden med mycket blommor till sent på året. Det gör att bin klarar sig bättre, förklarar Ulf.

Men det är inte bara miljön som styr.
– I år var det stora övningar i maj, när fåglar häckar och djur får ungar. Det var inte det mest optimala – men ibland krockar miljöintressen med de militära intressena. Och kan vi inte öva när vi behöver, så finns det ju heller ingen anledning att ha fälten kvar. Däremot så anpassar vi med omsorg var, när och hur vi övar, säger Ulf.

Fotnot: ÖMAS ligger, förutom kopplad till den här artikeln, på sidan för P 7 avlysningar som du hittar till vänster på sidan en liten bit under rubriken ”Södra skånska regementet”. Där finns också mer information om hur du som privatperson får vistas på fälten. Att inte följa våra säkerhetsbestämmelser är förenat med livsfara.