"Så många som möjligt ska ta chansen"

Den 1 juli upphörde den allmäna värnplikten i Sverige och den 2 juli beslutade Överbefälhavaren att det ska finnas ett krav på internationell arbetsskyldighet för alla befattningar i Försvarsmakten. Det påverkar många i förbandet i Kosovo, till exempel Eva Lindberg på stabsexpeditionen.

Arméinspektören, förbandschefen Lena Persson Herlitz och patrullgruppen hjälper till att knuffa en bil som inte startat under AI:s besök. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Lastbilsföraren Ingemar Nordenberg pratade framtida anställningsförhållanden med Arméinspektören.
Lastbilsföraren Ingemar Nordenberg pratade framtida anställningsförhållanden med Arméinspektören. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Eva Lindberg rekommenderar andra att söka utlandstjänst.
Eva Lindberg rekommenderar andra att söka utlandstjänst. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Lastbilsföraren Ingemar Nordenberg pratade framtida anställningsförhållanden med Arméinspektören. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Eva Lindberg rekommenderar andra att söka utlandstjänst. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten

Hon och alla andra medarbetare i Försvarsmakten, som inte redan har det, ska få frågan om de vill omreglera sin anställning till att även omfatta internationell arbetsskyldighet. Det påverkar yrkesofficerare, reservofficerare och civilanställda i Försvarsmakten och därmed många i förbandet i Kosovo.

Den 1 juli upphörde den allmäna värnplikten i Sverige. Även det påverkar många i förbandet i Kosovo som kanske funderar på att söka anställning som soldat eller sjöman i Försvarsmakten efter att insatsen är slut i oktober.

Under några dagar, som sett ur dessa perspektiv, var historiska för Försvarsmakten besökte chefen för armén, Arméinspektören Bernt Grundevik, och Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson KS21 och Camp Victoria.

Besökarna informerade förbandet om de förändringar som kommer att ske och de var  angelägna om att få prata med soldaterna för att höra hur arbetet går och hur de ser på framtiden. Under en kväll på mässen pratade lastbilsföraren Ingemar Nordenberg med Arméinspektören om det framtida försvaret.
–  Vi pratade om hur de ska få tag i erfaren arbetskraft, lön och villkor. Han tog åt sig och det märktes att han lyssnade. Vi hade en väldigt bra diskussion, säger Ingemar.

I frågan om internationell arbetsskyldighet ska Försvarsmaktens personal ha tagit ställning i frågan senast den 20 september 2010. Eva Lindberg som är chef för stabsexpeditionen på KS21 är till vardags civilanställd på Ledningsregementet i Enköping. Det här är hennes andra utlandsinsats och hon tänker svara ja på frågan om att omreglera sin anställning.
– Hemma träffar jag många som har gjort utlandstjänst. Det är bra för mig att veta vad de gör, man får en förståelse för kollegorna, både civila och officerare. Jag tycker att så många som möjligt ska ta chansen. Man får också förståelse för ett annat sätt att leva och att saker som vi ser som självklarheter som el och vatten inte är det överallt, säger hon.