Ingen skadad vid strid i Afghanistan

En svensk-finländsk patrull besköts under onsdagseftermiddagen den 9 juni, lokal tid, i området väster om staden Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan.

Patrullen utsattes för finkalibrig eld och för eld från raketgevär i anslutning till att deras fordon fastnat längs vägen. Elden besvarades men förluster på motståndarsidan är inte kända. Ingen ur den svensk-finländska patrullen skadades under beskjutningen.

Flyg kallades till området och kunde inom några minuter ha understött patrullen i området. Ingen flyginsats gjordes dock. Förstärkningar sändes till platsen.

I anslutning till händelsen fattade en svensk pansarterrängbil av typen RG32 eld. Anledningen till branden är inte känd men kommer att utredas. Bärgningen av fordonet genomfördes under torsdagen. Under kvällen återkom de delar av den svensk-finska styrkan som genomfört arbetet till Camp Northern Lights. Bärgningen har kunnat genomföras utan störningar.