Modernt hemvärn firar

Över hela landet pågår manifestationer för Hemvärnet som firar 70 år, bland annat högvakt med hemvärnsförband, rikshemvärnschefens insatsövning med förband från hela landet och även norska och danska hemvärnsenheter. Nu sker också de första större synliga aktiviteterna för rekrytering av frivilliga till insatsorganisationens hemvärnsförband.

Vid Stockholm central bedriver Hemvärnet rekryteringsverksamhet. Foto: HvSS

I insatsorganisationen finns idag cirka 60 hemvärnsbataljoner och i varje sådan finns utsedda och utbildade frivilliga som jobbar med rekrytering till förbandet och Försvarsmakten. I samband med 70-årsfirandet sker större och mindre övningar i stort sett med samtliga bataljoner och verksamheten utnyttjas för att informera och rekrytera.

Utveckling av metoder och organisation

Under våren 2009 inledde Hemvärnets stridsskola arbetet med att organisera och utveckla metoder för rekrytering av frivilliga och det har nu börjar lämna konkreta resultat. I Östergötland och södra Stockholm har tidigare utbildade telebearbetats, med uppföljande informationsmöten. Möten har också genomförts på offentliga platser i Linköping och Stockholm för att visa upp Försvarsmakten och Hemvärnet.

Resultaten från Östergötland är mycket positiva. Under onsdagen 26 maj skrev över 100 personer med fullgjord militär utbildning avtal med Försvarsmakten. Tillflödet av frivilliga i Östergötland överstiger därmed den aktuella hemvärnsbataljonens personalram och organisationsförändringar kan bli nödvändiga för att ta emot de frivilliga. I Östergötland betraktas resultatet som en ”Jubileumsgåva” från Västanstångs Bataljon, Östgöta Hemvärn till rikshemvärnschefen. (se pdf).

I Stockholm har telefonbearbetningen av tidigare värnpliktiga haft samma omfattning som i Östergötland, svarsfrekvensen är likartad och bedömningen är att utfallet kan bli lika bra.

Informations- och rekryteringsmonter i Centralen – hela veckan

Stockholms Central passeras dagligen av hundratusentals människor. Här har nu Hemvärnets stridsskola en informations- och rekryteringsmonter uppställd, på uppdrag från Rikshemvärnsrådet. Montern är bemannad med frivilliga från I 19 och P 4 som nyligen har genomgått rekryteringsutbildning vid HvSS eller sina hemförband.

Om försöket faller väl ut kan montern återanvändas på fler platser i landet och eventuellt anskaffas i fler exemplar.

Bara under de tre första dagarna på Centralen har över hundrafemtio personer anmält intresse för hemvärnsavtal.