Sök till ny insats i Uganda

Regeringen har beslutat att Försvarsmakten ska delta med fyra personer i EU:s kommande utbildningsinsats i Uganda till stöd för den somaliska regerings säkerhetsstyrkor. Fram till den 14 mars finns det möjlighet att söka till insatsen.

Försvarsmakten rekryterar nu yrkes- och reservofficerare (nivåerna OR-6 och OR-7 samt OF-1 och OF-2) för uppgiften att utbilda somaliska soldater, underofficerare och plutonsbefäl under cirka 6 månader. Sverige ska också bidra med en stabsofficer för civil-militär samverkan (nivån OF-3).

Insatsen inom European Union Training Mission, EUTM, syftar till att bidra till en stabilisering av säkerheten i Somalia. Tillsammans med Afrikanska unionen, FN, USA och Uganda ska 2 000 man ur somaliska regeringens säkerhetsstyrkor utbildas.