Modifierad patrullbil till Afghanistan

I veckan överlämnade Försvarets Materielverk, FMV, ytterligare 97 patrullbilar till Försvarsmakten. Fordon som är direkt anpassade efter förhållandena i Afghanistan.

Fordonen är anpassade efter förhållandena i Afghanistan och ska ge förbandet förbättrade möjligheter att verka i området. Foto: FMV

I och med att FMV nu levererar delserie två av Personterrängbil 6, populärt kallad Galten, kommer samtliga patrullbilar av typen Toyota Landcruiser i Afghanistan att bytas mot Personterrängbil 6.

Delserie två kommer att ersätta de Toyota Landcruiser som idag används som lätt patrullbil i missionsområdet. När arméinspektör Berndt Grundevik den 16 mars tog emot fordonen av chefen för Anskaffningskontor Mark vid FMV, Anders Carell, konstaterade han att förbandet med de nya fordonen kommer att ges förbättrad möjlighet att verka i området.

– Delserie två gör det möjligt att stå skyddad i tornluckan och besvara eld. Det tillsammans med övriga förbättringar i skyddet, och dessutom IR-strålkastare, är klara förbättringar, säger Berndt Grundevik.