Militärt maskinstöd till Banverket

Problemen med att få bort snön från landets järnvägsknutar fortsätter. Banverket har begärt förlängt stöd med snöröjning av Försvarsmakten enligt Förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. Ing 2 kommer imorgon, den 2 mars, att sända en maskinpluton till Hallsberg i Örebro län.

Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten

Förra veckan utförde 50 frivilliga soldater från Ing 2 manuell snöröjning av bangården i Nässjö. Från klockan 12.00 tisdagen den 2 mars kommer soldater från regementet utrustade med arbetsmaskiner och lastbilar att utföra maskinell snöröjning av bangården i Hallsberg.

Det är Trängregementet i Skövde som samordnar Försvarsmaktens insats i Hallsberg och ur Ing 2 deltar 4 officerare och 21 frivilliga soldater utrustade med hjullastare och tipplastbilar.

Ing 2 ska vara beredd att stödja Banverket till och med klockan 12.00 fredagen den 5 mars.