Subarktiskt nätverk samlade vinterföreträdare

Försvarsmaktens vinterenhet, FMVE, har under två dagar inom ramen för Subarktisk nätverk samlat företrädare från Försvarsmaktens skolor och förband i Arvidsjaur. Syftet med mötet var att skapa en bild av hur verksamheten kopplad till vinterförmåga bedrivs i Försvarsmakten och hur den kan behållas och utvecklas.

Förutom Vinterenhetens personal kom deltagarna från Karlskrona, Karlsborg, Skövde, Ronneby, Stockholm, Halmstad, Eksjö, platser man normalt inte förknippar med vinter och kyla. Foto: Jonas Skär/Försvarsmakten
– Vi måste fundera över hur kontraktsanställda soldater ska få sin vinterutbildning, sa kapten Lars Gustavsson från F 17 i Ronneby när han redovisade ett grupparbete och menade att validering av materielsystem måste ske i vintermiljö.
– Vi måste fundera över hur kontraktsanställda soldater ska få sin vinterutbildning, sa kapten Lars Gustavsson från F 17 i Ronneby när han redovisade ett grupparbete och menade att validering av materielsystem måste ske i vintermiljö. Foto: Jonas Skär/Försvarsmakten
Chefen för Försvarsmaktens vinterenhet, överstelöjtnant Magnus Ståhl på podiet.
Chefen för Försvarsmaktens vinterenhet, överstelöjtnant Magnus Ståhl på podiet. Foto: Jonas Skär/Försvarsmakten
Sveriges klimatzoner enligt militär definition. Klimatet C 2 motsvarar det övre och inre av Norrland och är en dimensionerande faktor för den nationella och internationella förbandsutvecklingen.
Sveriges klimatzoner enligt militär definition. Klimatet C 2 motsvarar det övre och inre av Norrland och är en dimensionerande faktor för den nationella och internationella förbandsutvecklingen. Foto: Försvarsmakten
– Vi måste fundera över hur kontraktsanställda soldater ska få sin vinterutbildning, sa kapten Lars Gustavsson från F 17 i Ronneby när han redovisade ett grupparbete och menade att validering av materielsystem måste ske i vintermiljö. Foto: Jonas Skär/Försvarsmakten
Chefen för Försvarsmaktens vinterenhet, överstelöjtnant Magnus Ståhl på podiet. Foto: Jonas Skär/Försvarsmakten
Sveriges klimatzoner enligt militär definition. Klimatet C 2 motsvarar det övre och inre av Norrland och är en dimensionerande faktor för den nationella och internationella förbandsutvecklingen. Foto: Försvarsmakten

Möten inom det subarktiskta nätverket har genomförts sedan 2003 och i år var huvudsyftet med träffen att förbättra kommunikationen inom funktionen vinterförmåga mellan FMVE och resten av Försvarsmakten. Kontaktpersoner, så kallad Point of contacts för vinterförmåga har utsetts vid förband skolor och centrum. Dessa har till uppgift att utgöra företrädare för vinterfrågor vid respektive enhet och vara länk till Försvarsmaktens vinterenhet.

Vinter även i Afghanistan

Mötet inleddes med en föredragning från Afghanistan av major Mats Drugge från pansarbataljonen vid Norrbottens regemente och hans erfarenheter från vinter i Afghanistan. När han genomförde sin mission 2008 var det den svåraste vintern på 40 år med djup snö och temperaturer ner mot 30 minusgrader under en period av sex veckor. Detta ledde till svåra umbäranden för befolkningen. Att kunna verka i ett så kallat Provincial Office, som Mats var chef för, ställde verkligen vinterkompetensen på prov.
– Vi löste uppgiften trots problem vi inte kunde drömma om att vi skulle ställas inför innan vi åkte ner. Försörjningen av drivmedel blev ett tag problematisk då det visade sig att dieseln var av sommarkvalitet och paraffinerade och satte igen filter när det blev kallt. Man fick ta fram gamla vinterkunskaper som att blanda ut dieseln med fotogen för att kunna köra våra elverk, berättade Mats Drugge.

Man gör normalt inte kopplingen mellan internationell tjänst och vinterkunskaper, men föredraget gjorde det mycket tydligt att man måste kunna hantera vintermiljön utomlands. Därefter presenterades vinterläget vid respektive enhet med frågeställningar och kopplingar till säkerhetsaspekter, kurser, utbildning, materielutveckling, erfarenheter av vinterövningar samt publikationer och läromedel inom området.

Vinterförmåga och materielutveckling

Andra dagen ägnades åt slutsatser och hur mötets idéer kring hur man skulle komma vidare med dessa. Mötet diskuterade de operativa ramvillkoren som gäller för Försvarsmakten och att hela landet skall försvaras. Det innebär att vinterförmågan då är en viktig utgångspunkt i utvecklingen av materiel, utbildning, reglementen och förband och måste då vara tydlig i all denna verksamhet.

Ett exempel som belysts under senare tid är den danske förbandschefen och hans utlandserfarenheter. Han har menat att förbanden som utbildas i vintermiljö blir bättre rustade för att verka i andra miljöer. Under utbildning i vintermiljö ställs de större krav på ledarskap, individen och systemet som helhet. Den modellen skulle kunna vara användbar för svenska förband genom återkommande vinterövningar i Norrland.