Så tar vi hand om Afghanistansoldaterna

I slutet av veckan kommer de första soldaterna från FS 17 hem till Sverige efter avslutad tjänstgöring i Afghanistan. Försvarsmakten bjöd på måndagen in media att träffa psykologen Niclas Wisén på Försvarsmaktens personalenhet, HR-centrum. Han berättade om arbetet med att förebygga och behandla ohälsa hos personalen i utlandsstyrkan.

Vid en pressträff berättade psykolog Niclas Wisén om hur Försvarsmakten arbetar med att förhindra ohälsa. Foto: Marcus Olsson

Direkt vid hemkomsten väntar ett hemkomstprogram under två till tre dagar. FS 17 har varit mer utsatta under sin insatsperiod än tidigare förband och därför har man nu utökat deras program med en psykologisk screening. Det betyder att de som kommer hem genomgår en utvärdering för att eventuell psykologisk ohälsa ska upptäckas. Alla som vill erbjuds också individuella samtal.

– Vi anpassar hela tiden vårt stöd vid hemkomsten, säger Niclas Wisén. Förutsättningarna förändras hela tiden och vi utgår ifrån vilka krav verkligheten ställer på oss. FS 17 som snart kommer hem har varit hårt belastade och det är viktigt att fånga upp soldater med eventuell problematik.

Efterreaktioner normalt

Stressreaktioner efter utlandstjänstgöring är normalt. Det kan vara sömnproblem och det förekommer också att man känner sig ensam i sina upplevelser. Det kan vara en stor omställning att komma hem när man haft kamrater omkring sig under så lång tid. Dessutom gör vardagens problem sig påminda och är man väldigt trött kan vanliga vardagssysslor kännas betungande i början.

– Det är vanligt och normalt med reaktioner, och de allra flesta går över efter en tid. Efter sex månader görs en uppföljning då hela förbandet träffas igen. Nu bör de flesta ha kommit tillbaka till en normal vardag, men det finns möjlighet till samtal med psykolog vid behov, säger Niclas Wisén.

Även soldaternas anhöriga har haft sin egen insats på hemmaplan. Mycket hinner hända under den tid man är borta.

– Man kan inte kliva  rakt in i vardagen när man kommer hem. Man behöver en paus och tid för omställning. Det kan vara frustrerande för anhöriga som längtat. Därför måste man jobba med kommunikationen med sina närmaste, för att undvika missförstånd, säger Niclas Wisén.

Mer resurser finns

Tre psykologer i Försvarsmakten jobbar enbart med uppföljning och stöd till utlandsstyrkan. De kan ta stöd av psykologer från andra verksamheter inom Försvarsmakten om det behövs. Vid ännu större behov kan externa resurser nyttjas.

– Jag bedömer att det som görs för de hemkommande soldaterna har varit tillräckligt hittills, och FS 17 får ett utökat stöd, säger Niclas Wisén.