Förtroende en förutsättning för framgång

För att insatsen i Afghanistan ska lyckas är det viktigt att ha befolkningens förtroende. Genom psykologiska operationer, psyops, kan man ta reda på hur afghanerna uppfattar tillvaron och skräddarsy den svenska styrkans operationer så att de upplevs så positiva som möjligt. Just nu utbildas ett taktiskt psyops-team vid Ledningsregementet och Livgardet.

”När vi genomför en operation är inte det viktiga att vi själva tycker att det gick bra, utan att afghanerna tycker det”, säger Per Falk, chef för det taktiska psyops-team som just nu utbildas inför insatsen i Afghanistan. Foto: Sofie Tedenstad
Taktiskt omhändertagande av stridsskadad är ett av momenten under utbildningen. Teamet är litet och det gäller att kunna klara av olika situationer som kan uppstå under insatsen.
Taktiskt omhändertagande av stridsskadad är ett av momenten under utbildningen. Teamet är litet och det gäller att kunna klara av olika situationer som kan uppstå under insatsen. Foto: Sofie Tedenstad
I det taktiska psyops-teamet ingår chef, ställföreträdare och två stycken förare/eskortsoldater. Militära erfarenheter är viktiga, såväl som civila meriter inom exempelvis psykologi och marknadskommunikation.
I det taktiska psyops-teamet ingår chef, ställföreträdare och två stycken förare/eskortsoldater. Militära erfarenheter är viktiga, såväl som civila meriter inom exempelvis psykologi och marknadskommunikation. Foto: Sofie Tedenstad
Teamet är utrustat med splitterskyddade fordon för att kunna röra sig och möta människor i hela operationsområdet.
Teamet är utrustat med splitterskyddade fordon för att kunna röra sig och möta människor i hela operationsområdet. Foto: Sofie Tedenstad
Taktiskt omhändertagande av stridsskadad är ett av momenten under utbildningen. Teamet är litet och det gäller att kunna klara av olika situationer som kan uppstå under insatsen. Foto: Sofie Tedenstad
I det taktiska psyops-teamet ingår chef, ställföreträdare och två stycken förare/eskortsoldater. Militära erfarenheter är viktiga, såväl som civila meriter inom exempelvis psykologi och marknadskommunikation. Foto: Sofie Tedenstad
Teamet är utrustat med splitterskyddade fordon för att kunna röra sig och möta människor i hela operationsområdet. Foto: Sofie Tedenstad

I den svenska insatsen i Afghanistan ingår ett taktiskt psyops-team på fyra personer som rör sig ute bland den afghanska befolkningen. Deras uppgift är att ta reda på hur afghanerna ser på tillvaron, bland annat genom samtal med inflytelserika personer. Ett annat sätt är att genomföra enkätundersökningar.

Det material som teamet hämtar in ligger sedan till grund för arbetet inne i staben på Camp Northern Lights. Där analyseras det och vävs in i planeringen av styrkans operationer.
– När vi genomför en operation är inte det viktiga att vi själva tycker att det gick bra, utan att afghanerna tycker det, säger Per Falk, chef för det team som just nu utbildas för att åka till Afghanistan i november.

Ibland kan analysen visa att det behövs särskilda insatser mot en viss grupp. Kanske har befolkningen i en by fått en negativ bild av den svenska styrkan och uppträder hotfullt. Då kan en specifik psyops-operation genomföras för att försöka ändra befolkningens uppfattning och beteende. Detta görs främst genom samtal, men man kan även producera trycksaker eller sända radio för att sprida sitt budskap.

Innan ett nytt team åker till Afghanistan genomgår de bland annat stridsutbildning och samtals- och samverkansutbildning.
– Eftersom teamet är litet, bara fyra personer, gäller det att kunna ta hand om sig själva. För att passa som chef eller ställföreträdande chef är det bra att ha en bakgrund inom markstrid eller underrättelse, säger Per Falk.
I teamet ingår också två stycken förare/eskortsoldater. Både militära och civila erfarenheter behövs.
– Det är viktigt att kompetens inom psykologi, marknadskommunikation eller beteendevetenskap finns i teamet, fortsätter Per.

Magnus Rosengren som är ställföreträdande chef för psyopsförbandet vid Ledningsregementet har själv varit i Afghanistan och är nu en av dem som aktivt stödjer teamet under utbildningen. Ett av övningsuppdragen han skickar iväg dem på är en träff med en byäldste, som spelas av en officer från regementet.  
– De har fått utbildning inom skilda moment som nu sätts i sitt sammanhang i situationer som de troligtvis kommer att stöta på i Afghanistan, säger Magnus Rosengren.

Slutligen samövar teamet med andra enheter ur förbandet som de kommer att ingå i, innan det är dags att lämna Sverige för Afghanistan.