Thailändskt VIP-besök på F 7

Den 18:e augusti hissades den thailändska flaggan på F 7. Under fyra dagar möttes Försvarets materielverk, FMV, och den thailändska delegationen för fortsatta förhandlingar inför leveransen av JAS 39 Gripensystemet. På torsdagen anlände även Thailands Air Chief Marshal Manit Spuntuponse för studie av F 7:s pilotutbildning.

Från vänster: Chefen för F7, överste Ingela Mathiasson. Air Chief Marshal Manit Spuntuponse. Kapten Anders Björk, uppvisningspilot. Foto: Håkan Brandt/Försvarsmakten

Knappt 30 personer från Thailand och FMV möttes för förhandlingar under fyra dagar vecka 35. Förhandlingarna sker mellan respektive lands projektledning och syftar till att fastställa bland annat hur Gripenplanen ska vara konfigurerade vid leverans, hur logistiken och underhållet ska ske samt inte minst hur utbildningen av tekniker och piloter ska genomföras. Förhandlingarna ingår i en mötesserie och genomförs varannan gång i Sverige och varannan gång i Thailand.

Det är heller inte bara Jas 39 Gripen som ingår i Thailands köp av flygplattform; även FSR890 (flygburen spaningsradar) ska levereras varför det parallellt pågick förhandlingar/besök även på Malmen.

Avtalet om köp av Gripen och FSR890 sker mellan Thailand och FMV. FMV har i sin tur avtalat om stöd från Försvarsmakten vad gäller bland annat utbildning och support på plats.

Samtidigt som förhandlingarna fortgick stod F 7 som värd för ett besök av representanter ur Thailands Flygvapenledning. Tillsammans med brigadgeneralerna Arne Hedén och Håkan Bergström (båda från FMV) fick de bland annat information om hur F7 bedriver utbildning av Gripenpiloter.

Utbildning av personal

Första omgången thailändska piloter startar sin utbildning i mars 2010 och ska vara klara i december samma år.

Dessutom ska 20 tekniker gemensamt utbildas på Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, i Halmstad under fem månader. Efter detta skede delas de upp i två grupper och genomför "on job training" på F 17 och F 7. Dessa skeden sker parallellt och genomförs från slutet av maj till december 2010.