Fler vägbomber i Afghanistan

Antalet hemmagjorda bomber ökar i Afghanistan och den svenska gruppen som är på plats för att röja dem är utan fritidsproblem. Norsk Isaf-personal har tillsammans med lokal polis hittat en vägbomb i området utanför Meymaneh en bit väster om det svenska ansvarsområdet. De svenska sprängämnesexperterna gör en tvådagarstripp för att ta bort den extremt farliga vägbomben.

Efter att IED:n oskadliggjorts sprängs det farliga materialet på plats. Antalet IED:er ökar i det svensk-finska området. Om antalet fortsätter att öka som hittills blir det en årlig ökning på 40 procent jämfört med förra året. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Emellanåt behövs handkraft för att få fram IEDn. Det sker på behörigt avstånd i skydd av fordon och med hjälp av linor.
Emellanåt behövs handkraft för att få fram IEDn. Det sker på behörigt avstånd i skydd av fordon och med hjälp av linor. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
IEDD-styrkan sköter själva vakt på plats. Den här gången finns också en vaktstyrka med lettesika soldater till hjälp. Roboten är på väg mot kulverten där IED:n finns gömd.
IEDD-styrkan sköter själva vakt på plats. Den här gången finns också en vaktstyrka med lettesika soldater till hjälp. Roboten är på väg mot kulverten där IED:n finns gömd. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Sprängmedlet har stoppats i den gula dunk som är vanlig i Afghanistan. Hemmagjorda bomber är på ett sätt farligare för röjande personal eftersom de detonerar mer okontrollerat än fabrikstillverkad ammunition.
Sprängmedlet har stoppats i den gula dunk som är vanlig i Afghanistan. Hemmagjorda bomber är på ett sätt farligare för röjande personal eftersom de detonerar mer okontrollerat än fabrikstillverkad ammunition. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Emellanåt behövs handkraft för att få fram IEDn. Det sker på behörigt avstånd i skydd av fordon och med hjälp av linor. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
IEDD-styrkan sköter själva vakt på plats. Den här gången finns också en vaktstyrka med lettesika soldater till hjälp. Roboten är på väg mot kulverten där IED:n finns gömd. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Sprängmedlet har stoppats i den gula dunk som är vanlig i Afghanistan. Hemmagjorda bomber är på ett sätt farligare för röjande personal eftersom de detonerar mer okontrollerat än fabrikstillverkad ammunition. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

Lite statistik först. Fram till sista juli i år har 29 IED:er, alltså hemmagjorda bomber, hittats eller detonerat i det svenska ansvarsområdet. Samma siffra för 2008 är 36 och under 2007 var siffran 45. Fortsätter antalet IED:er att öka i samma takt kommer antalet upp i 50 innan året är slut och det skulle i så fall innebära ett nytt trist rekord och en ökning med knappt 40 procent jämfört med 2008. Antalet IED:er riktade direkt mot Isaf har mer än fördubblats fram till sista juli jämfört med hela 2008.
– Det här är fjärde gången jag är här i Afghanistan och IED-ökningen märks tydligt. När jag var här 2005 var det bara några få, säger Andreas Eriksson som är chef för IEDD-gruppen som röjer dessa hemmagjorda bomber. Det var under 2005 två svenska soldater dog och det var just en IED som var orsaken.

Tagit hand om fjärrutlösare

Tidig morgon är det genomgång i den norsk-ledda ledningscentralen på basen i Maymaneh. Motståndsmännen i området är aktiva. ANP, Afghan National Police, har nyligen stoppat en motståndsman på motorcykel och tagit hand om en fjärrutlösare till en IED.

Göms i kulvertar

I en kulvert under en väg nära byn Tokalay finns en IED. Det är relativt vanligt att IED:er göms i kulvertar under vägar. Det blir en rejäl sprängverkan och motståndsmännen slipper själva gräva ner IED:n. Det finns gott om kulvertar som ska leda vatten mellan böndernas odlingsmarker. Vägen går över öppet landskap. Motståndsmännen skulle lätt se ett fordon på väg över kulverten och kunna trycka på fjärrutlösaren för att få en träff. Det är inte bara så att antalet IED:er har blivit fler. Motståndsmännen har sysslat ett tag med tillverkning så de är nu skickligare och har större möjligheter att skapa kontrollerade detonationer. Det visar sig i fler träffar mot Isaf och även mot ANP och ANA.

Sparas för bevisföring

Det tar gruppen ungefär tre timmar att oskadliggöra IED:n utanför Tokalay – det är lite extra krångligt eftersom det är trångt i kulverten.
Under tiden har en styrka från Meymaneh tillsammans med ANP hållit vakt så ingen kunnat passera platsen för IEDn. När IED:n är ute i öppen terräng säkras den av Andreas. Sprängämnet finns i en gul plastdunk som är vanlig i Afghanistan, som från början innehåller matolja sedan vatten eller bensin och tyvärr också sprängmedel. En del av materialet sparas för bevisföring och analys sedan sprängs det övriga på plats – jobbet klart.
IEDD gör under ett år 100-talet arbeten relaterade till IED:er.

Läs mer: Vägbomber dödar civila