Sjukvårdsövning med knappt om tid och rum

Traumagruppen jobbar mot tiden. På kort tid ska en skadad patient omhändertas och stabiliseras. Därför är övningar oerhört viktiga.

ME01:s traumagrupp övar omhändertagande av sårad patient på HMS Trossös förbandsplats. Foto: Hannah Larsson
I övningen ingick momentet förflyttning av den skadade.
I övningen ingick momentet förflyttning av den skadade. Foto: Hannah Larsson
Traumagruppens alla resurser sattes på prov vid övningen.
Traumagruppens alla resurser sattes på prov vid övningen. Foto: Hannah Larsson
Traumagruppens alla resurser sattes på prov vid övningen. Foto: Hannah Larsson

Ombord på HMS Trossö finns ME01:s traumagrupp, läkare och sjuksköterskor som har till uppgift att vid allvarligare olycka eller skada rädda liv och stabilisera patienten till dess att den kan avtransporteras till sjukhus i land. Till sin hjälp har traumagruppen sjukvårdsutbildade sjömän.

För att upprätthålla beredskapen och finslipa rutinerna, hålls regelbundna övningar. Det gäller att alltid vara redo inför det värsta. En stor sådan övning genomfördes en helt vanlig måndag ombord på stöd- och ledningsfartyget HMS Trossö.

"Intrång" upptäckt

I maskinrummet hittas en man, knappt kontaktbar. Enligt scenariot är han en terrorist som tagit sig ombord på HMS Trossö och nu spårats och övermannats av ME01:s skyddsstyrka med en skada som följd.

En första sjuksköterska gör en snabb bedömning och rapporterar till förbandsplatsen, där traumagruppen samlat sig för att förbereda. Narkossköterskan Peter Strid lämnar en första lägesrapport:

– Man, knappt kontaktbar. Skottskada i höger sida av buken och i thorax med ett utgångshål i ryggen.

Fartygets sjukvårdare, kockarna, anländer till maskinrummet för att hjälpa till att bära patienten. Efter ordern ”Fatta – säkra – lyft” måste de uppför två lejder och genom trånga utrymmen med båren.

Operation är nödvändig

Väl på förbandsplatsen tar kirurgen Gunnar Engström befälet.
– Vi fokuserar på ABC. Vilka är hans värden?

Intensivvårdssköterskan Marie Johansson sätter en nål och meddelar:
– Venflon 2.0 i vänster arm, 1000 Ringer satt, ketalar och celo uppdraget för intubation!

Snart tas beslutet att mannen måste opereras. Blod samlas i buken, konstateras vid en ultraljudsundersökning. Operationssköterskan Maria Frick beger sig till operationscontainern för att förbereda. Snart har krafter mobiliserats för att förflytta patienten dit.

Patienten lyfts från akutbåren till en skopbår. Väl på operationsbordet, avbryts övningen.

Över en kopp kaffe och lite fika, går sjukvårdspersonalen igenom övningen och funderar på vad som kan göras bättre. Och patienten – en av ME01:s sjömän som agerade skademarkör? Jo, han lever och har hälsan.