Flickskola i Sheberghan stöttas av Isaf

På flickskolan Khadija i Sheberghan går 3 700 elever i skift. Ett problem har varit att pojkar hoppat över murarna runt skolan och stört flickornas undervisning. Problemet är nu löst.

– Det är uppskattat att vi kommer även om vi inte ger så mycket, säger samverkansofficeren Monica. Den här gången betalades gåvorna ur pastor Helge Stålnackes kassa. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
I Jowzjan-distriktet i norra Afghanistan finns 141 000 elever. Knappt hälften av dem är flickor. Lokalerna i flickskolan Khadija är slitna och det är trångt men undervisningen fungerar.
I Jowzjan-distriktet i norra Afghanistan finns 141 000 elever. Knappt hälften av dem är flickor. Lokalerna i flickskolan Khadija är slitna och det är trångt men undervisningen fungerar. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Flera av de drygt 260 skolorna i Jowzjan-distriktet saknar drickbart vatten. Flickskolan Khadija har egen brunn som ordnats av Unicef.
Flera av de drygt 260 skolorna i Jowzjan-distriktet saknar drickbart vatten. Flickskolan Khadija har egen brunn som ordnats av Unicef. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
I Jowzjan-distriktet i norra Afghanistan finns 141 000 elever. Knappt hälften av dem är flickor. Lokalerna i flickskolan Khadija är slitna och det är trångt men undervisningen fungerar. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Flera av de drygt 260 skolorna i Jowzjan-distriktet saknar drickbart vatten. Flickskolan Khadija har egen brunn som ordnats av Unicef. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

I Afghanistan är det inte alla som anser att flickor ska idrotta. Och det är under idrotten flickorna blivit störda – bollar har försvunnit. Monica som är samverkansofficer i på PO Sheberghan har ordnat taggtråd att sätta på murarna runt skolan och dessutom nya bollar. Volleyboll är lite av en nationalsport i Afghanistan.

Sajuda som jobbar med skolans administration berättar att skolan saknar värmesystem. Det blir svårt att driva undervisning under vintern. Därför har man ett längre vinterlov. Istället är sommarlovet bara 10-20 dagar. Men det finns skolor som har större problem än flickskolan Khadija.

I Jowzjandistriktet som gränsar till Turkmenistan i norra Afghanistan finns drygt 260 skolor och 141 000 elever.
– En del skolor har brist på drickbart vatten vilket behövs i värmen. Andra saknar lokaler och utbildade lärare. I skolor utanför Jowzjan-provinsens städer brukar skolan bjuda på mat för att få dit eleverna, men nu är det brist på mat, säger Yar Mohammad Nazarey, chef för utbildningsdepartementet i Jowzjan.

Läget stämmer för många provinser i de norra delarna av Afghanistan som den svensk-finska styrkan FS 17 har som ansvarsområde.
– Behoven kommer att växa och antalet skolor, särskilt större skolor med utbildade lärare,  kommer att behövas i framtiden. Om inte skolor byggs i den takt barnkullarna växer kommer barnen inte att kunna gå att skolan av utrymmesskäl. Alla skolor har idag brist på undervisningsmaterial. Det finns också ett behov av vuxenskolor, eftersom väldigt många av de vuxna inte kan läsa och skriva, säger kapten Rikard Daleke, som jobbar med civilmilitär samverkan.
– Det finns hur mycket som helst att göra och många skolor här i Sheberghan. Vi satsar på några få och den här skolan har mina företrädare jobbat med, säger samverkansofficeren Monica.