ÖB inspekterar krigsförband på F 17

För att säkerställa att Försvarsmaktens insatsförband snabbt skall kunna sättas in vid uppkomna oroligheter genomför överbefälhavaren inspektioner av sina krigsförband. Avsikten med inspektionen är att föra en dialog tillsammans med krigsförbanden och på så sätt identifiera och eventuellt åtgärda olika typer av behov och förbättringar.

ÖB Sverker Göranson samtalar med kapten Andreas Davidsson, F 17 flygbasjägarskola, kring sökmoment med hunden Uli. Foto: Catharina Bergsell/F 17/Försvarsmakten
Ammunitions- och vapensökhunden Bia hälsar på ÖB efter lyckad förevisning.
Ammunitions- och vapensökhunden Bia hälsar på ÖB efter lyckad förevisning. Foto: Catharina Bergsell/F 17/Försvarsmakten
Ammunitions- och vapensökhunden Bia hälsar på ÖB efter lyckad förevisning. Foto: Catharina Bergsell/F 17/Försvarsmakten

– Målet med dagen är att krigsförbanden ska få hjälp till "självhjälp", säger ÖB, general Sverker Göranson.

Generalens inriktning är att få ordning och reda på Försvarsmaktens krigsförband eftersom det finns utvecklingspotential i de beredskapssatta förbanden.

Under onsdagen var det 172:a basbataljonens tur att inspekteras.

Inspektionsgruppen bestod av cirka 20 personer med specifika uppgiftsinriktningar för att kunna träng in på djupet i basbataljonens verksamhet. I delegationen ingick förutom överbefälhavaren, chefen produktionsenheten, personal från flygtaktiska staben, Pliktverket samt F 17:s inom kort nytillträdande flottiljchef, överste Mats Helgesson.