Löneavdrag för att ha nyttjat försvarets fordon privat

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd har beslutat att ålägga en reparatör vid Försvarsmaktens Logistik (FMLOG) en disciplinpåföljd i form av löneavdrag med 25 procent av daglönen i tre dagar. Anledningen är att han vid upprepade tillfällen utan tillstånd har använt Försvarsmaktens fordon för privat bruk.