Efterlängtade kadetter tog examen

Nu får Försvarsmakten ett välkommet tillskott av nya officerare och specialistofficerare. Den 17 juni var det stor examensdag vid Försvarsmaktens skolor, och de nya medarbetarna hälsades välkomna till ett spännande yrkesliv. Vid Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) i Halmstad, var det 180 officerare och specialistofficerare som tog examen.

Efter examen får de nya officerarna och specialistofficerarna direkt anställning i Försvarsmakten, där de är ett efterlängtat tillskott. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Anna Persson ser fram emot att börja jobba som fänrik på Lv 6 efter tre års officersutbildning.
Anna Persson ser fram emot att börja jobba som fänrik på Lv 6 efter tre års officersutbildning. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Jonas Nordstrand (t v) tar examen från specialistofficersutbildningen och blir1.e sergeant vid Helikopterflottiljen.
Jonas Nordstrand (t v) tar examen från specialistofficersutbildningen och blir1.e sergeant vid Helikopterflottiljen. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Anna Persson ser fram emot att börja jobba som fänrik på Lv 6 efter tre års officersutbildning. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Jonas Nordstrand (t v) tar examen från specialistofficersutbildningen och blir1.e sergeant vid Helikopterflottiljen. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten

– De nya officerarna och specialistofficerarna är mycket efterlängtade, säger chefen för FMTS, Mats Klintäng. Vi har stort behov av att få in unga officerare igen, och inte minst de tekniska officerarna behöver Försvarsmakten få fler av.

Detta är de första kadetterna som tar examen från det nya treåriga akademiska officersprogrammet. Deras examen skedde samtidigt vid fyra skolor: FMTS, Markstridsskolan, Luftstridsskolan och Sjöstridsskolan, med högtidliga ceremonier och många välkomnande ord. Nu anställs de som fänrikar i Försvarsmakten. En av dem är Anna Persson som tog examen vid FMTS och blir officer inom luftvärnet.
– Det här känns så skönt, utbrister hon med ett stort leende. Jag ser fram emot att börja jobba och tycker att det ska bli spännande med en roll i insatsorganisationen.

Utbildning som förändrar

Nu börjar hon arbeta som instruktör på radar vid 97/23 kompaniet. Inom en snar framtid hoppas hon också på en utlandstjänstgöring.
– Jag gillar förändringen och den ”nya” Försvarsmakten – det passar mig. Min bild av varför jag är i Försvarsmakten har ändrats under utbildningen, och utbildningen har också förändrat mig som person.

I det tvåbefälssystem som Försvarsmakten är på väg att införa finns både akademiskt utbildade officerare, och mer praktiskt inriktade specialistofficerare, som läser en kortare utbildning.
En av dem är Jonas Nordstedt som gått specialistofficersutbildningen på FMTS med inriktning mot R3 (räddning, röjning, reparation). Nu blir han 1.e sergeant efter en efterlängtad examen.
– Det känns underbart, säger han. Jag ser ljust på framtiden och jag vet att jag har hittat rätt. Jag trivs så himla bra.

Komma hem

För Jonas del blir det som att komma hem då han anställs på samma förband som han gjorde värnplikten vid – Helikopterflottiljen, med Kvarn som tjänstgöringsort. Den närmsta framtiden för Jonas kommer att innebära utbildning av värnpliktiga vid Kvarn.
– Det ser jag fram emot, jag trivs i min roll som utbildare och gillar ledarskap, säger han.

Något som både Anna och Jonas har uppskattat och värderat högt är alla de kontakter som de fått under utbildningstiden.
– Vi har övat i Jokkmokk och jag har träffat kollegor där uppe samtidigt som jag har ett stort kontaktnät här i Halmstad, säger Anna. Efter den här utbildningen känner jag folk över hela Sverige!