Bilder bevis mot de misstänkta

De misstänkta piraterna överlämnades på måndagen till Kenya, tillsammans med all den bevisning som EU anser styrker uppfattningen att de sju männen försökte sig på en väpnad attack. En av bilderna visar hur HMS Malmö försöker få den flyende skiffen att stanna genom ett varningsskott med 57-millimeterspjäsen.

Den svenska korvetten HMS Malmö avlossar ett varningsskott framför den misstänkta piratbåten med 57mm kanon. Foto: Mats Nyström/Combat Camera

HMS Malmö förbereder sig just nu inför sitt första eskortuppdrag för FN:s livsmedelsprogram World Food Programme, något som är svenska styrkans huvuduppdrag i Adenviken. Piraterna omhändertogs i Adenviken den 26 maj. Därefter har vittnesmål, bilder och annat som kan bringa klarhet i vad som hände på havet redovisats för EUNAVFOR.

Bildbevis

Bland annat har svenska styrkan överlämnat bilder på hur man gjorde flera försök att förmå den flyende båten, en så kallad skiff, med de sju misstänkta ombord, att stanna. Bilderna är tagna av Försvarsmaktens Combat Camera-fotograf ombord på HMS Malmö. Efter att order gavs på somaliska och arabiska att stanna via HMS Malmös särskilda högtalaranläggning, avlossades varningseld med kulspruta akter om skiffen, alltså bakom.

Fortsatte trots varningar

De sju fortsatte flykten trots ett flertal varningsskott. Inte ens den kraftiga vattenkrevad som uppstod i samband med att 57-millimeterspjäsen användes, fick de misstänkta att stanna.
Bilderna på de sju misstänktas beteende då HMS Malmö försökte förmå dem att stanna, kommer att användas i rättegången som enligt uppgifter i internationell media ska äga rum i den kenyanska staden Malindi.