Läkare och sjuksköterskor behövs

Det är långt mellan Sverige och Kosovo, Afghanistan och Indiska oceanen. Geografiskt, naturligtvis, men det även när det gäller nivån på sjukvården. Försvarsmakten söker sjuksköterskor och läkare till utlandsmissionerna. En tjänstgöring som inte alltid är likt den på hemmaplan.

Internationellt samarbete - en svensk sjukvårdsgrupp tar hand om en tysk soldat om skadats i en trafikolycka. Foto: FS 14 /Försvarsmakten

Precis som alla andra behöver svenska soldater vård. Kanske för en stukad fot eller halsfluss. Kanske en sträckning under ett fyspass eller för sviter efter en trafikolycka. Soldaterna kan också bli skadade i en stridssituation eller av en bilbomb - inte vanligt men möjligt.  

För att kunna göra ett bra jobb måste de som tjänstgör internationellt veta att om något inträffar kommer de att bli väl omhändertagna. Det är en trygghet för dem men också för deras anhöriga här hemma att ha rejäla resurser i ryggen.

Därför behövs både läkare, sjuksköterskor och annan medicinalpersonal till Försvarsmaktens internationella insatser. Människor som vill göra något annorlunda och få nya perspektiv på tillvaron. Som kan ge sina kamrater tryggheten av att veta att det finns kvalificerade medicinska resurser att tillgå om det behövs.

En av dem som gjort vad hon beskriver som sitt livs resa två gånger är anestesiläkaren Jessica Jousisto-Hanson med erfarenhet både från Bosnien och Afghanistan. Som hon ser det har hennes utlandsuppdrag inneburit ett lyft för både sin personliga och yrkesmässiga utveckling.
– Hela situationen gör att jag kommit närmare mina patienter än tidigare. Inte minst den empatiska förmågan, att vara medkännande, blir extra viktig.
– Lös uppgiften; du har din egen kunskap, dina händer och materialet som fanns med vid utresan. Sedan är det upp till dig själv. Kort sagt, du lär dig vad du går för.

Maria Sääf, som är sjuksköterska, har också valt att skaffa sig de erfarenheter som utlandsuppdrag innebär. Med sju insatser i områden som Kosovo, Bosnien och Libanon är hon veteran och vet vad det är som gäller.

Marias senaste – men knappast sista – uppdrag var i Tchad 2008, TD01F. Förbandet tjänstgjorde vid gränsen mot det hungersdrabbade Darfur:
– Den primära uppgiften för all medicinalpersonal är att stödja det egna förbandet med den medicinska vård dsom efterfrågas. Det hindrar inte att ibland bistå den lokala sjukvården på oftast små lokala kliniker. I akuta situationer kan vår kunskap hjälpa till rädda liv.

För Maria Sääf handlade Tchad annars mycket om olika former av daglig sjukvård med allt från infektioner till magproblem, hos de egna soldaterna:
– Trots flera missioner är det alltid en stor utmaning att åka ut igen. Nya människor, nya uppgifter och nya erfarenheter väntar.

Vill Du veta mer om hur det är att arbeta som läkare eller sjuksköterska i en internationell insats? Kontakta Maria Sääf, som arbetar med rekrytering av medicinalpersonal på Försvarsmedicincentrum, 031 – 69 22 39. Maila annars till medrekus@mil.se