Isvägar – en kommunikationsmöjlighet

Vårt avlånga land visar på stora variationer på klimat och detta blir än mer tydligt i brytningen mellan årstiderna. I vår södra landsända blommar fruktträden och årets snö är för länge sedan i borta. I Norrbotten är det vårvinter, snön ligger fortfarande ännu halvmeterdjup och det är tjock is på vattendragen. Vid ingenjörkompaniet genomfördes under februari kompetensutveckling just inom området is och isvägar under ledning av Försvarsmaktens vinterenhet.

När Fältarbetsskolans elever var i Boden på vinterutbildning fick de bland annat prova på att armera isväg. Foto: Jonas Skär/Försvarsmakten
Elever från ingenjörkompaniet, Lennart Fransson från Luleå tekniska universitet och norska officerare deltog i isvägsutbildningen i februari.
Elever från ingenjörkompaniet, Lennart Fransson från Luleå tekniska universitet och norska officerare deltog i isvägsutbildningen i februari. Foto: Jonas Skär/Försvarsmakten
Pansarterrängbil 6 gör premiärtur över den 60 centimeter tjocka isen vid Ängesholmen i Luleälven norr om Boden.
Pansarterrängbil 6 gör premiärtur över den 60 centimeter tjocka isen vid Ängesholmen i Luleälven norr om Boden. Foto: Jonas Skär/Försvarsmakten
Färjan över Luleälven vid Avan mellan Boden och Luleå ersätts av isväg vintertid.
Färjan över Luleälven vid Avan mellan Boden och Luleå ersätts av isväg vintertid. Foto: Jonas Skär/Försvarsmakten
Elever från ingenjörkompaniet, Lennart Fransson från Luleå tekniska universitet och norska officerare deltog i isvägsutbildningen i februari. Foto: Jonas Skär/Försvarsmakten
Pansarterrängbil 6 gör premiärtur över den 60 centimeter tjocka isen vid Ängesholmen i Luleälven norr om Boden. Foto: Jonas Skär/Försvarsmakten
Färjan över Luleälven vid Avan mellan Boden och Luleå ersätts av isväg vintertid. Foto: Jonas Skär/Försvarsmakten

Kommunikationer över de stora Norrlandsälvarna är en förmåga Försvarsmakten besitter, bevarar och utvecklar. De isvägar som nyttjas som tillfälliga överfarter över frusna vattendrag och sjöar under vintern är fortfarande brukbara fram till mitten-slutet av april.
Isvägar nyttjas även civilt av vägverket vid de färjelägen där vattendragen fryser vintertid. Kommunala isvägar ordningsställs varje år i exempelvis Luleå skärgård. Skogsbolag och privata intresseföreningar gör isvägar för olika behov. Försvarsmakten samarbetar och utbyter erfarenheter med dessa aktörer kontinuerligt.

Armering förstärker

Man kan säga att det finns två olika modeller för att skapa isvägen. Den snabba är att bara ploga bort snön men då är man hänvisad till rådande istjocklek. Den militära metoden och som vägverket också nyttjar kräver mer förberedelser. Isen plogas så snart den bär. I och med att det isolerande snötäcket tas bort påskyndas tillfrysningen och istjockleken ökar snabbare. Kompletterat med detta spolas också isen med uppumpat vatten och man får en tillfrysning ovanifrån. Militärt använder man sig dessutom av en metod att ytterligare förstärka isen genom armering med brädor som läggs i rutmönster och sedan överspolas med vatten.

Samarbete

Utbildningen har genomförts i samarbete mellan Försvarsmakten, Vägverket och Luleå tekniska universitet, där den sistnämnda har en lång tradition av samarbete med ingenjörfunktionen i Boden. En förutsättning för att bygga isväg som det kallas med militära termer är att känna till isens egenskaper. Det är inte bara istjockleken som är viktig utan även isens kvalitet måste bestämmas. För att avgöra iskvalitén har en speciell isrekognoseringssats utvecklats i samarbete med Luleå tekniska universitet med vilken man kan ta upp en borrkärna ur isen och bedöma isens bärighet.