Musiker åker till Afghanistan

I vår åker musiker från Försvarsmusikcentrum till Afghanistan.– Det är viktigt för oss att komma ut på den internationella arenan och se hur vi kan utveckla vår verksamhet i insatsförsvaret, säger Per-Erik Laksjö, chef för Försvarsmusikcentrum.

Tio musiker från Marinens musikkår åker ner till Afghanistan i vår. Foto: Arkiv/Försvarsmakten

I maj lämnar nuvarande styrka, FS 16, över ansvaret till sina efterträdare, FS17. Det är en ceremoni som genomförs varje halvår. I vår förstärks känslan och högtidlighållandet av levande svensk militärmusik. Tio musiker från Marinens musikkår åker ner.
– Det är mycket positivt och spännande. Tack vare våra professionella yrkesmusiker kan vi lösa uppgiften med kort varsel, säger Tomas Hjortenhammar, chef för Marinens musikkår.

Marinens musikkår har spelat för svenska soldater utomlands förut, i Bosnien 1997 och i Kosovo 2004 och 2006. Spelningar i insatsområden är av stor vikt för militärmusiken.
– Det ger oss erfarenhet och ett underlag för hur vi kan utveckla det internationella konceptet. Andra länder har till exempel musikkårer som besöker musikskolor i Afghanistan som ett stöd för utvecklingen i landet. Det är ett alternativ som vi tittar på, även för vår del, säger överstelöjtnant Per-Erik Laksjö, chef för Försvarsmusikcentrum.
– Vi måste ta första steget så att vi får utlandstjänst som en naturlig del av vår verksamhet. Vi är inte bara parad - även om det är vår huvuduppgift.

Militärmusiken bidrar också med en känsla och stolthet.
– Det är en skarp insats som ställer stora krav på oss som åker. Och det känns helt rätt, säger Tomas Hjortenhammar.