Avvecklingsavtal med Bikupan klart

Försvarsmakten och Bikupan har gemensamt tecknat ett avtal om hur det tidigare samarbetet ska avvecklas samtidigt som det material som Bikupan under de gångna åren har samlat in ska komma Försvarsmaktens personal till del. Avtalet innebär att Försvarsmakten nu på ett bra sätt kan fortsätta värdegrundsarbetet.

Avvecklingsavtalet med Bikupan är värt cirka 13,6 miljoner kronor och innebär att Försvarsmakten tar över det material som myndigheten kan använda och ha nytta av i fortsättningen. Arbetet med att få till stånd ett avvecklingsavtal har skett i samverkan med arbetstagarorganisationerna. Gemensamt har parterna kommit överens om vilka leveranser från Bikupan som var nödvändiga för det fortsatta värdegrundsarbetet.
– Det är bra och viktigt att vi nu kommit fram till ett affärsmässigt avtal, säger Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson. Värdegrundsarbetet har varit viktigt i den omställning som har genomförts och kommer att vara så även i framtiden.

Under de fyra år som Försvarsmakten har samarbetat med Bikupan har Försvarsmaktens värdegrundsarbete blivit mer levande och fokuserat. Värdegrundsarbetet utgör grunden för ett gemensamt förhållningssätt inom Försvarsmakten, vilket bidrar till höjd säkerhet och en bättre arbetsmiljö.

Försvarsmakten kommer att anställa en handläggare som ska ansvara för värdegrundsfrågorna och vara ett stöd för förbanden i deras fortsatta arbete.