Rekrytering i fokus för NBG 2011

Rekryteringsfrågor stod i fokus när Värnpliktsrådet mötte brigadgeneral Stefan Andersson, Force Commander för Nordic Battlegroup 2011. - Rekryteringen är en utmaning för oss och det gäller att sätta ihop ett bra lag, säger han.

Force Commander brigadgeneral Stefan Andersson träffar Antoine Gabert, Paulina Rehbinder och Oscar Rosén från värnpliktsrådet. Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera

Första halvåret 2011 har Sverige åter åtagit sig att sätta upp en av EU:s stridsgrupper, denna gång tillsammans med Estland, Finland, Irland och Norge. Drygt 1600 svenskar ska ingå i den nordiska stridsgruppen. Huvuddelen av dessa kommer att vara soldater och många kommer att rekryteras ur värnpliktskullen 09/10. Hur rekryteringen av soldater ska lösas och vad Försvarsmakten söker hos soldater i NBG var frågor som diskuterades vid Värnpliktsrådets besök.

Enligt Stefan Andersson är en befattning i NBG, som i de flesta utlandsuppdrag, en komplex och stressfylld uppgift där det gäller att både kunna agera ryggmärgsmässigt och med ett stort mått av medkänsla. Det betyder att Försvarsmakten behöver både de som nyligen har genomfört sin grundutbildning, men också personer med mer livserfarenhet och kanske med en eller ett par utlandsmissioner bakom sig.

Initiativet till besöket kom från Värnpliktsrådet.
- Men om inte de hade de hört av sig till oss hade vi tagit kontakt med dem, säger Stefan Andersson.
- Jag vill skicka ut signalen att jag tror mig veta vilka krav de värnpliktiga ställs inför, säger han, och dessutom att vi arbetar hårt för att ta vara på erfarenheter från tidigare värnpliktsomgångar och NBG 08.

Efter det drygt halvtimmeslånga besöket var båda parterna nöjda.
- Det har varit mycket positivt att höra att vi har så många gemensamma argument och ståndpunkter, säger Oscar Rosén, ordförande i Värnpliktsrådet, det gör det givetvis lättare att driva våra frågor.