ÖB:s inspektion av Andra amfibiebataljonen

På tisdagen genomförde Överbefälhavaren Håkan Syrén uppföljningsinspektion av Amf 1:s ena krigsförband – Andra amfibiebataljonen. Den första inspektionen ägde rum i mitten av juni förra året och nu var det dags för en ny kontrollstation.

ÖB Håkan Syrén inspekterar Andra amfibiebataljonen. Foto: Magnus Bohman/Försvarsmakten

– Dialogen mellan Högkvarteret och Amf 1 är konstruktiv. Vi sätter krigsförbandet i centrum för att göra saker och ting bättre, säger Håkan Syrén.

Inspektionen genomfördes på samma sätt som förra året i tre viktiga ämnesområden: personal, materiel och planering/förmågor. De lärdomar som dras kommer arbetas in vid framtida inspektioner av krigsförband.

Förutom överbefälhavaren så ingår marininspektören Anders Grenstad, chefen för förbandsproduktion Göran Mårtensson och andra sakkunniga från Högkvarteret samt Försvarsmaktens logistik och Pliktverket, som dock inte var med. Med under dagen fanns också representant från Värnpliktsrådet.

– Inspektionen har skötts på ett mycket bra sätt, det är lärande. Det är viktigt att vi inte tappar tempo nu utan fortsätter i samma takt som tidigare, avslutar Jonas Ohlsson, regementschef vid Amfibieregementet.

Nästa inspektion är planerad till juni.