Förbereder för insats med transportflyg

I mitten av maj i år ska en C-130 Hercules (TP 84) från Transport- och specialflygenheten på F 7 basera i Mazar-e-Sharif i Afghanistan. 21 personer från flottiljen kommer tillsammans med flygplanet att utgöra förbandet Swedish Air Element, SAE 01. I Afghanistan ska man flyga transporter för ISAF, International Security Assistance Force.

Skjututbildning med AK-5. Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten
Snabb förflyttning krävs vid stridspars strid.
Snabb förflyttning krävs vid stridspars strid. Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten
Snabb förflyttning krävs vid stridspars strid. Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten

I Mazar-e-Sharif kommer förbandet SAE 01 att basera på en bas som benämns Camp Marmal. Denna bas, som ligger i anslutning till flygplatsen i Mazar-e-Sharif, är upprättad av och drivs av tyska flygförband, som på samma sätt som SAE 01 flyger för ISAF:s räkning. Även om Försvarsmakten redan har basen Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif där huvudelen av den svenska personalen som tjänstgör i Afghanistan är grupperad, har man eftersom SAE 01 är ett flygvapenförband med huvuduppgift att operera med en TP 84, valt att basera på den tyska basen, i omedelbar närhet till flygplatsen.

Innan den här typen av insats är det viktigt att man lär sig många saker som man behöver för att med största möjliga säkerhet vistas i en krigszon. Inte bara hur man flyger utan även hur man går tillväga på marken om man behöver försvara sig själv och/eller sina kamrater. Därför genomgår samtliga medlemmar i SAE 01 utbildning i enklare stridsmoment, generell vapenutbildning och hur man omhändertar en skadad kamrat i strid.

Just nu pågår alltså utbildning i soldatkunskaper på marken, men senare under senvintern och våren kommer även den flyg- och flygplanrelaterade utbildningen att intensifieras. Detta för att vara så väl förberedda som möjligt för den stundande insatsen, som börjar den 15 maj och sträcker sig fram till den 15 september i år. Därefter ska man vara beredd att genomföra ytterligare en insats i samma område, med samma basering, ett år senare.