”Musiksoldat mest meriterande”

På ett år har Försvarsmusikcentrum klättrat från botten- till mittenplacering på Värnpliktsrådets lista över bästa förband. Orsak: möjligheterna att påverka sin utbildning har förbättrats.

Musiksoldat är en av de mest meriterande utbildningarna, tycker Värnpliktsrådet. Här Trumkåren vid en av höstens första högvaktsspelningar. Foto: Katja Öberg-Lundgren / Försvarsmakten

I Värnpliktsrådets förbandsrapport står det: ”Det är på Sveriges musikhögskolor välkänt att en musiksoldat med godkända betyg är en duktig och disciplinera musiker. Värnpliktsrådet anser att utbildningen av de värnpliktiga på Försvarsmusikcentrum är en av de mest meriterande inom Försvarsmakten”.

Värnpliktsrådet arbetar efter de frågor som Värnpliktskongressen, där representanter från alla Sveriges förband finns med, sagt att rådet ska driva. Medinflytande är en stor del, det vill säga soldatens möjlighet att påverka sin utbildning och få sin röst hörd.
Att FöMusC tidigare hamnat långt ner på listan förklaras med att man inte haft en speciell person utsedd i förbandsledningen som driver frågan och som de värnpliktiga kan vända sig till. Det har man nu: Rune Nyman.
– Jag är även gripbar på kvällar för möten och om de vill prata om något, säger han.

Det handlar också om en attitydförändring bland befäl och musikaliska ledare, att förstå att medinflytandet är viktigt. Året som musiksoldat är mycket krävande och många lediga kvällar ägnas åt repetition istället för att titta på teve eller åka hem. Mer tid för återhämtning tror Rune Nyman kommer naturligt under året.
– Nu när vi har anställda musiker kan de kanske ta en del jobb så att vi inte behöver stressa soldaterna till en hög standard direkt, säger han.

Försvarsmusikcentrum har under året arbetat aktivt för att förbättra situationen för värnpliktiga och anställda. Satsningen fortsätter i år med fokus på arbetsmiljö.
– Vi är inte så mycket ute i fält så för oss är arbetsmiljön med hörsel, lokaler, att vi sitter mycket och har långa pass, mer centralt, säger Rune Nyman.
Till exempel ska all personal få örongjutna hörselproppar.

Fjolårets värnpliktiga lämnade ett testamente till årets kull, där de listade tips och erfarenheter. Detta tas till vara och på så sätt så skapar man rutiner och en spårbarhet – en kontinuitet – i medinflytande och arbetsmiljön.
Engagemanget är stort och det är få som hoppar av, fjol inte en enda. Det upplevs heller inte finnas några problem kring kränkningar eller Försvarsmaktens värdegrund.