Ministerbesök vid Luftstridsskolan

Socialminister Göran Hägglund samt ytterligare tre representanter för Kristdemokraterna besökte på torsdagen Uppsala garnison.

På torsdagen besökte socialministern Uppsala garnison. Fr v Jonas Segersam, Mikael Oscarsson och Göran Hägglund. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten

Socialminister Göran Häggund, riksdagsledamot Mikael Oscarsson, kommunalrådet i Uppsala Gustaf von Essen och vice landstingsgruppledare i Uppsala Jonas Segersam, alla från Kristdemokraterna, besökte på torsdagen Uppsala garnison.

Besöket inleddes vid Akademiska sjukhusets del på garnisonen där besökarna fick en presentation av verksamheten samt en kort tur i intensivvårdshelikoptern.

Därefter följde ett besök vid Luftstridsskolan. Tillförordnade chefen för Luftstridsskolan, Johan von Knorring, beskrev verksamheten på garnisonen och skolan. Syftet med besöket var att ge de besökande politikerna fördjupade kunskaper om Försvarsmaktens verksamhet i Uppsala och förutsättningarna för verksamheten.

– Det är viktigt att vi från regeringens sida klargör vad vi vill åstadkomma med försvaret och vad det får kosta, sa socialministern bland annat.