"Alla blir påverkade av lumpen"

Lumpen påverkar människor. Det är en vedertagen, muntlig slutsats. Linda Brofalk kan för första gången även bekräfta det akademiskt.

Linda Brofalk har studerat och skrivit en uppsats om hur lumpen som musiksoldat påverkar soldaternas framtidsdrömmar. Foto: Linda Brofalk

Linda Brofalk är musikhögskolestudenten som efter tre års studier bestämde sig för att återuppta den gamla drömmen om att göra lumpen. Valet föll på 4. skvadron, den beridna högvakten, på Livgardet. Det var hästarna, de pampiga ceremonierna och den varierande tjänsten som lockade.
– Det är både vanlig gröntjänst och det ceremoniella. Hellre det än elva månader bara i skogen, säger hon.

Medan hon bevakade slotten och hade ett av sina mest utvecklande år, skrev hennes studentkamrater examensarbete.
– Arbetet låg hela tiden i bakhuvudet och under sommaren när vi gick mycket högvakt så pratade jag en del med Livgardets dragonmusikkår om vad de ville göra sen. Då kom jag på att det vore kul att göra arbetet om dem, säger hon.
Linda Brofalk har fokuserat på förändringsprocessen, hur soldaterna påverkas av lumpen. Hon har tittar på deras bakgrund, vad de hade för mål och ville göra efter lumpen, och hur den inställningen förändrades under året. Någon liknande undersökning har aldrig gjorts.

50-60 personer, både inneliggande soldater och de som muckade för flera år sedan, fick besvara en enkät. Deras svar har sedan vänts fram och tillbaka, upp och ned.
– Man kan analysera ihjäl sig på det här, skämtar Linda Brofalk.
Resultatet är tydligt: alla hade blivit påverkade. Efter nio månaders intensivt spelande så kände de som varit övertygade om en musikalisk karriär att de inte ville göra det på heltid. Och några som var tveksamma innan, blev mer motiverade att fortsätta.

– Det är så klart inte bara antingen eller. Det finns även de som bara ser musiken som en hobby. Men om de hade en tanke från början när de ryckte in så fick de i alla fall prova på om de hade fixat att vara musiker på heltid.
– Lumpen som musiksoldat är ett bra år. Man får testa och spela mycket, ta reda på vad man vill. Och ingen av de tillfrågade ångrade sig, säger hon.

Du har fokuserat på själva processen i människan. Hur kan du använda det i rollen som musiklärare?
– Jag har sett att det kanske lönar sig att lägga lite extra tid på den som bara har musiken som en hobby, för inställningen kan ändras. Livet förändras.
Vad har gruppdynamiken i lumpen för roll i förändringen, tror du?
– Om man tror på uppgiften och har duktiga musiker omkring sig så påverkas man. Det är utvecklande att ha anställda musiker och musikhögskolestuderande bredvid sig. Några soldater har sagt hur bra det var att ha anställda musiksergeanter bredvid, som gav små tips så att de blev bättre.

Resultatet ska presenteras i januari och läggs sedan ut på internet. Linda Brofalk hoppas att någon har nytta av den och kanske forskar vidare.
– Det finns hur mycket information som helst att ösa ur! säger hon.