Säkrare samhälle genom samarbete

Södra skånska regementet ingår i ett nytt stort samarbete inom samhällssäkerhet, som är på väg att etableras i Skåne.Redan till våren planeras en gemensam övning, där P 7 spelar en viktig roll.

Försvarsmakten samarbetar redan långt över gränserna. Här får Räddningsverket stöd under en övning med FN-organet World Food Program. Foto: Anja Edvardsson
Polisen övar ibland hos oss, ibland även med delar ur P 7.
Polisen övar ibland hos oss, ibland även med delar ur P 7. Foto: Anja Edvardsson
Soldater från Totalförsvarets Skyddscentrum övar på Räddningstjänstens övningsplats Barbara i Malmö under slutövningen 2007.
Soldater från Totalförsvarets Skyddscentrum övar på Räddningstjänstens övningsplats Barbara i Malmö under slutövningen 2007. Foto: Anja Edvardsson
Magnus Andersén.
Magnus Andersén. Foto: Anja Edvardsson
Polisen övar ibland hos oss, ibland även med delar ur P 7. Foto: Anja Edvardsson
Soldater från Totalförsvarets Skyddscentrum övar på Räddningstjänstens övningsplats Barbara i Malmö under slutövningen 2007. Foto: Anja Edvardsson
Magnus Andersén. Foto: Anja Edvardsson

Samarbetet går ännu så länge under arbetsnamnet North European Societal Security Training, och de som deltar är bland annat Region Skåne, länsstyrelsen i Skåne län, Malmö stad, Lunds kommun E.ON Sverige AB, Securitas Sverige AB, Statens Räddningsverk Revinge och Lunds Tekniska Högskola – idel kompetens inom många olika områden med andra ord. De olika parternas främsta uppgift är utbilda och öva inför krissituationer.
– Jag tror att det finns goda möjligheter att det här skulle kunna bli störst i sitt slag i Europa. I öresundsregionen finns unika förutsättningar, säger major Magnus Andersén, kontaktperson på P 7.

Han har varit med sedan starten i våras, och även om arbetet är i sin linda och Försvarsmakten formellt ännu inte gett uppdraget till P 7 att delta är han optimistisk.
– Att P 7 och Försvarsmakten samarbetar med det civila samhället gör att det blir effektivare nationella insatser. Det är en förutsättning för att samhällets totala resurser ska nyttjas på bästa sätt. Det här har mycket stor utvecklingspotential, säger han.

Samtidigt poängterar han att det finns svårigheter.
– Vi ska samordna forskning, myndigheter och civila näringslivet. Det är komplext och inte lätt att få ekonomi i – hade det varit det hade någon redan gjort det. Dessutom blir det administrativa knutar när näringslivet vill tjäna pengar och myndigheter inte ska göra det. Det här är banbrytande samtidigt som det i vissa fall är en återgång till det vi gjorde för 15 år sedan, när Hemvärnsbataljonerna och kommunledningen samarbetade inom den gamla försvarsorganisationen. Samarbetet med civila aktörer har inget motsatsförhållande till att vi i första hand skall kunna väpnad strid.

Första övningen är planerad till slutet av april. Det blir en ledningsövning, där alla ska bidra utifrån sitt perspektiv. Scenariot är energikris i kombination med extrem kyla och snökaos.
– Övningen var från början planerad som en helt militär övning men nu blir den ännu bättre när den civila dimensionen ökar. Det vi på P 7 kan bidra med i det här samarbetet är en stor erfarenhet av att lägga upp och genomföra övningar. Vi har dessutom stora kunskaper i insatsledning och ledarskap i svåra situationer.

Och hade det varit ett riktigt snökaos, så hade P 7 precis som tidigare kunnat bidra med personal ur Hemvärnet – nationella skyddsstyrkorna.
– Jag ser fram mot övningen och mot det fortsatta samarbetet. Det här kommer alla att tjäna på, säger Magnus Andersén.