Värdegrundsarbetet fortsätter
– med förändrat fokus

Försvarsmaktens ledning har beslutat att tidigare avtal med Bikupan inte ska förlängas. Värdegrundsarbetet ska dock fortsätta, men fokus ska nu ligga på genomförande och lokala handlingsplaner. Beslutet stöds också av arbetstagarorganisationerna.

Försvarsmakten har fram till 31 december i år ett avtal med företaget Bikupan om stöd i värdegrundsarbetet. Det avtalet kommer inte att förlängas.

– För närvarande pågår en intern granskning av värdegrundsprojektet. Granskningen är ännu inte klar men det har redan framkommit ett antal frågetecken kring den administrativa och ekonomiska hanteringen. Det gäller bland annat affärsmässigheten kring avtalen med Bikupan och fakturahanteringen, säger Försvarsmaktens personaldirektör Lars Norrström.

Även Konkurrensverket granskar för närvarande Försvarsmaktens upphandling av Bikupans tjänster.

Helt klart är dock att Försvarsmaktens värdegrundsarbete ska fortsätta. Personalstaben kommer under våren att tillsammans med arbetstagarorganisationerna diskutera hur värdegrundsarbetet ska utvecklas.

– Det finns ett starkt engagemang hos både ledning och medarbetare för värdegrundsarbetet i Försvarsmakten, men det finns synpunkter på var tyngdpunkten ska ligga. Vi förstärker nu fokus kring själva genomförandet och lokala handlingsplaner, säger Lars Norrström.

– Jag och andra i Försvarsmaktens ledning har under den senaste månaden besökt en majoritet av landets garnisoner, och vi uppfattar att många anställda vill se mer av konkret arbete kring värdegrundsfrågorna. Vi tar den opinionen på allvar och flyttar nu fokus mot konkret handling, säger Lars Norrström.

– Det är viktigt att vi rättar till det som blivit fel och ser till att det blir rätt innan vi sluter eventuella nya avtal, säger Lars Norrström.

Värdegrundsprojektet ”Värderingar som styrmedel” inleddes 2004 och klarlägger kultur och värderingar inom myndigheten. Projektet är partsgemensamt och leds gemensamt av Försvarsmakten och de fyra arbetstagarorganisationerna. Värdegrundsarbetet är en viktig del av omställningen från invasions- till insatsförsvar.